Lietuvos statybose dirba apie 2,5 tūkst. ukrainiečių
Lie­tu­vos sta­ty­bos bend­ro­vėms sto­ko­jant kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, vis daž­niau įdar­bi­na­mi ukrai­nie­čiai. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prog­no­zuo­ja, jog į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių dirb­ti Ukrai­nos pi­lie­čių at­ei­nan­čiais me­tais dau­gės 30–50 pro­cen­tų.

Departamento duomenimis, per 7 mėnesius užsieniečiams dirbti Lietuvoje išduota 22, 2 tūkst. vizų, iš jų maždaug 80 proc. – ukrainiečiams. Dar 6,3 tūkst. Ukrainos piliečių šįmet gavo leidimą gyventi Lietuvoje.

Galima palyginti: pernai užsieniečiams išduota kiek daugiau nei 23 tūkst. vizų dirbti, o ukrainiečiams – beveik 6 tūkst. leidimų gyventi.

„Per artimiausius kelerius metus Ukrainos piliečių, atvykstančių į Lietuvą, skaičius turėtų ir toliau didėti. Tai lemia darbo jėgos trūkumas Lietuvoje ir bevizis režimas Ukrainos piliečiams. Jeigu imigracija augs tokiais tempais kaip dabar, galime tikėtis, kad kitais metais ukrainiečių atvyks 30–50 proc. daugiau nei šiais metais“, – teigė Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Pasak Lietuvos statybininkų asociacijos vadovo Daliaus Gedvilo, šalies statybos įmonėse šiuo metu gali dirbti apie 2,5 tūkst. ukrainiečių. Tai tik apytiksliai skaičiai, nes dalis jų įdarbinami per Ukrainoje registruotas kompanijas, tad tokiu atveju jiems vizų nereikia.

„Ukrainiečiai gali per subrangos santykius atvykti į Lietuvą ir dirbti. Pavyzdžiui, Lietuvos bendrovė įsteigia antrinę bendrovę Ukrainoje, o ši surenka žmones. Tada nereikia jokių eilių, jokių darbo vizų, pasirašo su pagrindine įmone sutartį, atvažiuoja ir dirba subrangos pagrindais“, – sakė D. Gedvilas.

Pasak jo, kasmet Lietuvos statybos sektoriuje trūksta apie 6 tūkst. darbuotojų, daugiausia dėl didėjančios emigracijos ir paslaugų eksporto.

„Lietuvos statybos sektorius kurį laiką registruoja gerus paslaugų eksporto rezultatus, nemažai įmonių ieško specialistų, kuriuos galėtų išvežti dirbti į užsienį. Gal Lietuvoje statybininkų ir trūksta, nes užsienyje atlygis didesnis, įmonių pelningumas didesnis“, – sakė D. Gedvilas.

Statybininkų asociacijos vadovas tikisi, kad tiksliau įvertinti statybose dirbančių užsieniečių skaičių ateityje padės iniciatyva statybos įmonėse dirbantiems asmenims išduoti statybininko korteles, kurios leis greitai patikrinti specialistų kvalifikaciją, kilmę.

Daugiabučių renovacijos procesą koordinuojanti Būsto energijos taupymo agentūra išplatintame pranešime teigia, kad su statybos specialistų trūkumu susiduria renovacijos projektus įgyvendinančios bendrovės.

„Didžiuosiuose šalies miestuose dar galima rasti kvalifikuotų specialistų, o regionuose – labai sunkiai. Šiuo metu mūsų įmonė turi dvylika daugiabučių renovacijos projektų, kurių didžiojoje dalyje dirba specialistai iš Ukrainos“, – pranešime pažymėjo Panevėžio statybos tresto antrinės įmonės „Stogas“ vadovas Remigijus Misevičius.

Keturis daugiabučių renovacijos projektus įgyvendinančios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Statmax“ vadovas Juozas Valužis sakė, kad kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu susiduriama jau nuo 2005-ųjų, tačiau pastaraisiais metais ši problema vis aštrėja.

„Lietuvos žinių“, BNS inf.