Lietuvos banką paliko komunikacijos vadovas
Prie vie­nos di­džiau­sių ša­ly­je – SBA įmo­nių gru­pės – va­do­vų ko­man­dos pri­si­jun­gė Gied­rius Si­mo­na­vi­čius, ku­riam nuo šian­dien pa­ti­kė­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­riaus par­ei­gos. Iki šiol G. Si­mo­na­vi­čius 7-erius me­tus bu­vo Lie­tu­vos ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

„SBA įmonių grupė keičia savo verslo strategijos kryptis, pagrindinį dėmesį skirdama plėtrai tarptautinėse rinkose. Kartu koncentruojamės į inovacijų kultūros stiprinimą tarp grupės įmonių. Šiame atsakingame pokyčių etape smarkiai auga strateginės komunikacijos reikšmė. Tikimės, kad Giedriaus Simonavičiaus prisijungimas prie SBA grupės vadovų komandos sustiprins mūsų kompetencijas komunikacijos srityje. Naujas komunikacijos direktorius vadovaus visų grupės įmonių bei tarptautinių projektų komunikacijai“, – pranešime spaudai sakė SBA viceprezidentas Egidijus Valentinavičius.

SBA grupę sudaro 30 Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančių bendrovių, o grupės veiklos šiuo metu koncentruotos į pažangaus nekilnojamojo turto vystymo, baldų gamybos bei inovatyvaus trikotažo gamybos sektorius.

„Įkvepia tai, kad savo patirtimi ir įgūdžiais prisidėsiu prie strateginių veržlios įmonių grupės pokyčių, skiriančios didžiulį dėmesį išskirtinumui ir inovacijoms, kurie yra raktas į sėkmę tarptautiniu mastu“, – sakė SBA komunikacijos direktorius G. Simonavičius.

Iki šiol G. Simonavičius 7-erius metus buvo Lietuvos banko Komunikacijos departamento direktorius, tai pat vadovavo tarpinstitucinei visuomenės informavimo darbo grupei, kuri buvo atsakinga už euro įvedimo kampaniją Lietuvoje, buvo Europos centrinių bankų sistemos Komunikacijos vadovų komiteto narys. Iki darbo centriniame banke G. Simonavičius dirbo verslo srities žurnalistu ir naujienų laidų vedėju nacionalinėse televizijose.