Lietuvoje ir Latvijoje – aukščiausia elektros kaina regione
Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je elek­tros kai­na pra­ėju­sią sa­vai­tę au­go ir bu­vo aukš­čiau­sia re­gio­ne – 63,7 eu­ro už me­ga­vat­va­lan­dę (MWh), pra­ne­ša elek­tros per­da­vi­mo ope­ra­to­rė „Litg­rid“. Die­nos elek­tros kai­na Lie­tu­vo­je bu­vo vi­du­ti­niš­kai 5 proc. aukš­tes­nė nei Šve­di­jo­je.

„Kainos skirtumui įtakos turėjo pasikeitusi srautų struktūra – sumažėjęs importas iš trečiųjų šalių ir padidėjęs importas iš Latvijos – bei vietinės generacijos pasikeitimai – išliekanti nedidelė vėjo elektrinių generacija (vidutiniškai 930 MW per dieną) ir sumažėjusi generacija pigesnėse hidroelektrinėse“, – rašoma „Litgrid“ pranešime.

Rugsėjo 3–9 dienomis „Nord Pool“ biržos sistemos savaitės kaina padidėjo 2 proc. ir siekė 58,39 euro už MWh. Didžiausiais (7 proc.) kainos pokytis fiksuotas dviejose Norvegijos prekybos zonose. Lietuvoje elektra per savaitę brango apie 3,6 proc., Latvijoje – 3,2 procento.

Praėjusią savaitę fiksuotas 3 proc. vietinės Baltijos šalių generacijos sumažėjimas, kuri bendrai padengė 77 proc. viso Baltijos šalių suvartojimo. Vėjo ir hidro generacija padidėjo po 11 proc., o šiluminių elektrinių generacija sumažėjo 5 proc. Bendra elektros gamyba Lietuvoje sumažėjo 34 proc. ir siekė vidutiniškai 17 proc. viso šalies suvartojimo.

Lietuvoje rugsėjo 3–9 dienomis importuota 82 proc. suvartotos elektros energijos (7 proc. daugiau nei ankstesniąją savaitę). Daugiausiai elektros energijos (71 proc.) buvo importuota iš trečiųjų šalių, 23 proc. iš Latvijos ir 6 proc. iš Lenkijos. Eksportas iš Lietuvos sumažėjo penktadaliu ir siekė 40,3 GWh. Didžiąją dalį, tai yra 58 proc., sudarė eksportas į Lenkiją, o likusieji 42 proc. buvo eksportuojami į Latviją.