Lietuvoje elektra – brangiausia Baltijos šalyse
Vi­są sa­vai­tę elek­tros ener­gi­jos kai­na spar­čiai au­go Es­ti­jo­je, kiek ma­žiau – Lie­tu­vo­je, ta­čiau mū­sų ša­ly­je elek­tros kai­na jau an­trą sa­vai­tę iš ei­lės iš­li­ko aukš­čiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se, o jos kai­ną vi­so­se „Nord Pool“ bir­žos pre­ky­bos zo­no­se au­gi­na ang­lies ir du­jų kai­na, vė­ses­ni ir drėg­nes­ni orai. 

Visą savaitę elektros energijos kaina sparčiai augo Estijoje, kiek mažiau – Lietuvoje, tačiau mūsų šalyje elektros kaina jau antrą savaitę iš eilės išliko aukščiausia Baltijos šalyse, o jos kainą visose „Nord Pool“ biržos prekybos zonose augina anglies ir dujų kaina, vėsesni ir drėgnesni orai.

Kaip praneša elektros tiekėja „Elektrum Lietuva“, praėjusią savaitę Estijoje elektra pabrango 10 proc., iki 46,49 euro už megavatvalandę (MWh), o Lietuvoje – 3 proc., iki 59,53 euro. Latvijoje jos kaina beveik nepakito ir siekė 57,77 euro. Elektros suvartojimas Baltijos šalyse per savaitę sumenko 1 proc., iki 515 gigavatvalandžių (GWh). Estijoje rodiklis susitraukė 4 proc., iki 149 GWh, o Lietuvoje ir Latvijoje pokyčiai nedideli – 229 ir 137 GWh. Spalio 15–21 dienomis Baltijos šalyse gamyba mažėjo 4 proc., iki 323 GWh: Lietuvoje – 19 proc., iki 57, Latvijoje – 13 proc., iki 95, o Estijoje ji išaugo beveik 10 proc., iki 171 GWh. Visos Baltijos šalys kartu pasigamino 63 proc. šalims reikalingos elektros. Estijoje gamyba suvartojimą pranoko 15 proc., o Lietuva ir Latvija atitinkamai pasigamino 25 proc. ir 69 proc. šaliai reikalingos elektros.

„Lietuvos žinių“ inf.