Lietuviškų kiaušinių ir paukštienos produktų – didesnis pasirinkimas
Pra­ėju­sį an­tra­die­nį Lie­tu­viš­kas pre­ky­bos tink­las „Ma­xi­ma“ pri­sta­tė il­ga­lai­kę ini­cia­ty­vą „Lie­tu­viš­kas mais­tas – ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas“. Pa­ukš­tie­nos ga­min­to­jai – pir­mie­ji na­cio­na­li­nės mais­to pra­mo­nės at­sto­vai, ku­rie pri­si­jun­gė prie šios ini­cia­ty­vos.

Šia programa siekiama sutelkti jėgas su šalies ūkininkais ir gamintojais, siekiant gausinti lietuviškų maisto prekių, pagamintų iš lietuviškų žaliavų, pasiūlą bei paklausą.

Parduotuvės lentynose – daugiau lietuviškų prekių

Pirmoji prie šios iniciatyvos prisijungė Lietuvos paukštininkystės asociacija, su kuria šiandien pasirašyta deklaracija, skelbianti šio bendradarbiavimo principus.

„Esame įsipareigoję savo klientams išlaikyti bei didinti lietuviškos kilmės prekių kiekį asortimente. Manome, jog visam lietuviško maisto sektoriui būtų sukurta daug didesnė vertė, jei šio tikslo bendrai siektų visi: nuo ūkininko ir augintojo iki perdirbėjo ir prekybininko“, – teigia „Maximos“ generalinė direktorė Kristina Meidė.

„Maximos“ generalinė direktorė Kristina Meidė pakvietė prie šios iniciatyvos jungtis tiek produkcijos augintojus, tiek perdirbėjus ir gamintojus bei kartu ieškoti būdų gausinant lietuviškų gaminių, pagamintų iš lietuviškų žaliavų, pasiūlą bei skatinant tokios produkcijos vartojimą.

„Esame dėkingi Lietuvos paukštininkystės sektoriaus atstovams, jog tapo pirmieji, pamatę šios iniciatyvos prasmę ir prie jos prisijungę“, – sakė K. Meidė.

Paukštienos gamintojai – pirmieji

„Lietuviška paukštiena, jos produktai bei vietiniai kiaušiniai yra vertinami Lietuvos pirkėjų. Šalyje kuriasi nauji paukščių auginimo ūkiai, auga ir paukštienos perdirbimo bei produktų gamybos pajėgumai“, – teigė Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis.

Pasak jo, tokios iniciatyvos yra prasmingos, nes jomis siekiama bendro tikslo – viso lietuviško paukštininkystės sektoriaus augimo ir bendros ekonomikos tvarumo“, – teigia Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis.

Esame įsipareigoję savo klientams išlaikyti bei didinti lietuviškos kilmės prekių kiekį asortimente. Manome, jog visam lietuviško maisto sektoriui būtų sukurta daug didesnė vertė, jei šio tikslo bendrai siektų visi: nuo ūkininko ir augintojo iki perdirbėjo ir prekybininko

Pasirašytoje deklaracijoje skelbiama, kad augintojai, gamintojai bei prekybos tinklo atstovai ieškos galimybių trumpinti tiekimo grandinę ir kurti kuo palankesnes galimybes vietinės paukštienos, jos produkcijos bei kiaušinių realizacijai.

Iniciatyvos partneriai bendradarbiaus skatinant kokybės, saugumo ir tvarumo standartų diegimą, išlaikant ir didinant lietuviškų maisto prekių kokybę, tuo prisidedant prie viso maisto sektoriaus konkurencingumo augimo. Vienu iš deklaracijos tikslų taip pat nurodomas ir siekis pagal galimybes auginti ir gaminti daugiau ekologiškų bei sveikesnės sudėties paukštienos produktų, tuo prisidedant prie Lietuvos visuomenės sveikatinimo.

Krepšelyje – daugiau lietuviškų gaminių

„Džiaugiamės šia gražia mūsų socialinių partnerių iniciatyva. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pastaraisiais metais kuria daug palengvinimų ūkininkams, maisto produktų gamintojams ir prekiautojams, tam kad lietuviškų maisto produktų kelias iki vartotojų būtų kuo lengvesnis ir trumpesnis“, – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika.

VMVT direktoriaus teigimu, tiek tarnyba, tiek partneriai siekia bendro tikslo, kad mūsų vartotojų pirkinių krepšelyje būtų kuo daugiau lietuviškų, mūsų krašto laukuose užaugintų ir iš lietuviškų žaliavų pagamintų maisto produktų.

„VMVT taip pat siekia, kad būtų sukurtas specialus ženklas, kurį pamatęs vartotojas bus garantuotas, kad maisto produktas pagamintas išskirtinai Lietuvoje ir tik iš lietuviškų žaliavų“, – tikino tarnybos direktorius D. Remeika.

"Maxima" nuotrauka

Trumpiausias kelias nuo lauko iki stalo

„Šią deklaraciją vertiname kaip lietuviškų gamintojų palaikymą, kurio, tiesą sakant, pasigendame. Svarbu, kad ši iniciatyva padėtų pirkėjams suprasti lietuviškos produkcijos vertę tiek kaip vartotojams, tiek kaip Lietuvos gyventojams, – sakė „KG Group“ paukštininkystės verslo vykdomasis direktorius Darius Gudačiauskas.

Pasako verslininko, tik mažuma paukštienos gamintojų gali pasigirti unikalia nuo lauko iki stalo gamybos grandine. Tuo tarpu mes paukštienos gamybą pilnai valdome nuo broilerių auginimo iki produkcijos pristatymo į parduotuves. 80 proc. broilerių užauginame patys, likusią dalį užaugina Lietuvos ūkininkai. Jiems taip pat ne ką mažiau svarbus lietuviškos produkcijos palaikymas.

Tikime, kad ši iniciatyva įgyvendins savo misiją. Savo ruožtu ir toliau sutelksime visas jėgas tam, kad pirkėjus pasiektų nuo lauko iki stalo natūralūs lietuviški produktai“, – įsitikinęs „KG Group“ paukštininkystės verslo vykdomasis direktorius D. Gudačiauskas.