Lietuviškoms kiaulėms kelias į Lenkiją vėl atviras
Len­ki­ja ofi­cia­liai at­šau­kė drau­di­mą im­por­tuo­ti lie­tu­viš­kas kiau­les, užau­gin­tas di­džio­jo­je Lie­tu­vos da­ly­je – an­tro­je af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro zo­no­je, pra­ne­šė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

„Vakar Briuselyje priėjau prie Lenkijos žemės ūkio ministro, dar kartą pasikalbėjau, o šiandien raštu mus informavo šios šalies vyriausiasis veterinarijos pareigūnas“, – pranešime sako žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

G. Surplys po susitikimo su Lenkijos ministru sausio 18 dieną teigė, jog leidimas eksportuoti kiaules bus atnaujintas, tačiau kiaulių eksportuotojai turės prieš 15 dienų atlikti tyrimus, taip pat juos pakartoti išvežimo į Lenkiją dieną.

Lenkija gruodį paskelbė draudimą įvežti lietuvišką kiaulieną ir kiaules, kurios auginamos antroje maro zonoje – ten, kur yra kritusių nuo maro šernų. Lietuvos Vyriausybė šį sprendimą vadino nepagrįstu, nes šalyje laikomasi visų saugumo standartų, ir perspėjo galinti įvesti atsakomąsias priemones ir apriboti importą iš Lenkijos.

Konfliktas baigėsi taikiai – Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikus papildomus kiaulių tyrimus, Lenkija įsitikino, kad lietuviškos kiaulės yra sveikos.

2018 metais Lenkijoje užregistruoti 109 maro protrūkiai kiaulių fermose, o Lietuvoje – 51, Lenkijoje sunaikinta 25,4 tūkst. kiaulių, Lietuvoje – 22,7 tūkst.

Pernai Lenkijoje maras nustatytas 4,1 tūkst. šernų, Lietuvoje – 3,1 tūkst.