Lietuvišką midų populiarins Kinijoje ir JAV
Sie­kiant po­pu­lia­rin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mais­to pro­duk­tus Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, Lie­tu­vai šią sa­vai­tę skir­ta 1,6 mln. eu­rų lie­tu­viš­ko mi­daus ir pu­to­jan­čio vy­no po­pu­lia­ri­ni­mui Ki­ni­jo­je ir JAV.

Midaus ir putojančio vyno (su vyninių vynuogių veislių nuoroda) viešinimui Kinijoje skirta 376 tūkst. eurų, o JAV –1,38 mln. eurų. Europos Komisija (EK) spalio 16 dieną patvirtino dvi Lietuvoje registruoto Baltijos gėrimų pramonės aljanso programas, jas administruos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Trejų metų trukmės programos lėšos skirtos gaminių degustacijai ir informaciniams stendams prekybos vietose, seminarams, verslo susitikimams, dalyvavimams parodose, reklamai naujienų portaluose ir socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje.

Iš viso įvairioms programoms iš Europos Sąjungos žemės ūkio biudžeto skirta 172,5 mln. eurų. Per trejus metus už šiuos pinigus bus surengtos 79 kampanijos, skirtos, pavyzdžiui, pieno produktams, alyvuogėms ir alyvuogių aliejui, vaisiams ir daržovėms populiarinti.

EK kasmet parengia programą, kurioje nustato ES žemės ūkio produktų populiarinimo strateginius prioritetus bei finansavimo kriterijus ir numato produktus bei galimas rinkas.