Lietuviai geriausiai vertina degalų rinką, prasčiausiai – naudotų automobilių
Ar ži­nai, kad trans­por­to prie­mo­nių ku­ro par­da­vė­jus ir vi­są jo rin­ką Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ver­ti­na ge­riau­siai iš vi­sų pre­kių rin­kų? Ben­zi­no ir dy­ze­li­no rin­ka ver­ti­na­ma 87 ba­lais iš 100 ga­li­mų. Tuo tar­pu pra­sčiau­siai ver­ti­na­ma – nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka, pel­niu­si 69 ba­lus.

Tinklaraštis Euroblogas.lt skelbia Europos Sąjungos Vartotojų rinkų rezultatų suvestinę, kurioje skirtingos rinkos vertintos pagal penkis punktus: galimybę palyginti pasiūlymus, pasitikėjimą, kad verslai gerbia vartotojų teises, pagal tai, kiek rinka atitinka vartotojų lūkesčius, taip pat pardavėjų pasirinkimą ir pagal lygį, kiek šioje rinkoje patirtos problemos sukelia žalos.

Geriausiai Lietuvos gyventojų vertinamos prekių rinkos yra degalų (87 balai), akinių ir lęšių (84), taip pat pieno ir jo produktų (84).

Prasčiausiai vertinamos naudotų automobilių (69), aprangos ir avalynės (75) bei mėsos ir jos produktų (78) rinkos.