Lietuva – tarp penkių pigiausių ES šalių
Ar ži­nai, kad Lie­tu­va pa­ten­ka tarp pen­kių Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, ku­rio­se pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų ly­gis yra že­miau­sias?

„Eurostat“ duomenimis, mažiausios kainos 2017 metais buvo Bulgarijoje ir siekė 44 proc. Europos Sąjungos vidurkio.

Antroje vietoje – Rumunija (48,4), trečioje – Lenkija (53,2), ketvirtoje – Vengrija (58,3), penktoje – Lietuva (60,2).

Brangiausia – Danijoje (141,2), Liuksemburge (141) ir Švedijoje (134,7).