Lietuva – tabako žaliavos perdirbėjų rojus
Lie­tu­va tam­pa ne tik iš Bal­ta­ru­si­jos į Va­ka­rų Eu­ro­pą plūs­tan­čių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių plac­dar­mu, bet ir ne­le­ga­lių ta­ba­ko per­dir­bė­jų kraš­tu. Per me­tus mū­sų ša­ly­je ap­tik­tos ke­tu­rios įmo­nės, ku­rio­se ne­tei­sė­tai bu­vo ap­do­ro­ja­mas ta­ba­kas, iš jo ga­mi­na­mi rū­ka­lai.

Tabako žaliava Lietuvoje – vis dar ne akcizinė prekė. Keisti įstatymų nuostatas ir numatyti žaliavinio tabako apmokestinimą pradėta svarstyti tik dabar, kai jau akis bado Akcizų įstatymo spraga. Tačiau tabako perdirbėjų atstovai perspėja: jei nebus griežtinama kontrolė, naujų akcizų taikymas padėties nepataisys.

Fabrikėlis po fabrikėlio

Praėjusį trečiadienį Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pareigūnai Marijampolėje aptiko tabako sandėlį, o jame – visą toną apdoroto rūkomojo tabako, kurio vertė – daugiau kaip 88 tūkst. eurų. Ten pat rasti du veikiantys šių augalų apdorojimo įrenginiai. Tabakas priklausė Lietuvoje registruotai įmonei (jos savininkai – Lenkijos piliečiai), neturinčiai licencijos verstis rūkalų gamyba ir didmenine prekyba.

Tai jau trečias muitinės kriminalistų Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais aptiktas tabako sandėlis. Rugsėjo pabaigoje MKT, VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai apdoroto tabako sandėlį rado vienoje įmonių, įsikūrusių Alytaus pramonės rajone. Joje buvo 80 tonų tabako, kurio vertė – apie 6,7 mln. eurų. Preliminariais duomenis, tabakas atgabentas iš Turkijos, Indijos ir Bangladešo. Nemaža jo dalis – per 10 tonų – jau buvo apdorota, supakuota ir kraunama į automobilius. Taip pat rasta veikiančių tabako apdorojimo įrenginių ir glicerino, kuris naudojamas tabakui minkštinti.

Sandėlį nuomojo Lietuvoje registruota uždaroji akcinė bendrovė, neturinti licencijos verstis tabako gaminių prekyba ir gamyba. Į įmonę pareigūnai atvyko per patį darbų įkarštį – dalis iš 15 darbininkų, kurie visi buvo Lenkijos piliečiai, plušėjo prie angare įrengtų dviejų tabako smulkinimo ir drėkinimo linijų. Kiti krovė jau apdorotą tabaką į penkis mikroautobusus. Vairuotojai neslėpė, kad krovinį turėjo vežti į Slovakiją.

Rugpjūčio pabaigoje muitinės kriminalistai Lazdijų rajone aptiko kitą sandėlį, kuriame buvo 13 tonų tabako ir jo apdorojimo įranga. Tabaką į Lazdijų rajoną įvežė Lenkijos piliečio Lietuvoje įsteigta įmonė, oficialiai užsiimanti maisto tiekimu, bet irgi neturinti licencijos verstis rūkalų gamyba ir didmenine prekyba.

Panašų tabako, paruošto cigaretėms gaminti, krovinį muitinės kriminalistai praėjusių metų spalį sulaikė Mažeikių rajone. Ten šešėlinė įmonė maskuota tose pačiose patalpose legaliai veikusia lentpjūve. Tuomet nelegaliame fabrikėlyje rasta 1,5 tonos tabako, cigarečių „Marlboro“ pakelių ruošinių, didelis kiekis klijų, filtrų ir popieriaus cigaretėms gaminti. Patalpose veikė nauja moderni vokiška cigarečių gamybos įranga, kuria galima pagaminti iki 150 pakelių cigarečių per minutę, taip pat kiniška rūkalų pakavimo linija.

Problema aiški, bet...

MKT pareigūnai įtaria, jog sandėliuose tabako žaliava buvo neteisėtai apdorojama, o vėliau galbūt tiekiama šešėliniams cigarečių fabrikams. Jų nuomone, tokių šešėlinių tabako apdorojimo įmonių gausu dėl to, kad tabako žaliava Lietuvoje, kitaip negu Lenkijoje, Latvijoje, nėra akcizinė prekė.

„Situacija grėsminga. Lietuva bene vienintelė iš aplinkinių regiono valstybių nelaiko tabako žaliavos akcizine preke, todėl į mūsų šalį įvežama daug neapdoroto tabako. Įtariame, kad apdorota žaliava vėliau tiekiama šešėliniams tabako fabrikams visoje Europoje“, – pabrėžė MKT direktorius Mantas Kaušilas.

MKT turimais duomenimis, vien kaimynėje Lenkijoje šiemet per septynis mėnesius aptikta 18 nelegalių cigarečių fabrikų ir 30 nelegalių tabako smulkinimo sandėlių. Todėl dalis neteisėto verslo iš gretimos šalies perkeliama į Lietuvą, nes čia tam palankesnės sąlygos. Ir taip truks tol, kol Seime bus priimtos Akcizų įstatymo pataisos. Tiesa, kol kas jos tik rengiamos, dar neaišku, kada pasieks Seimą. Finansų viceministrė Daiva Brasiūnaitė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog šiuo metu Finansų ministerijoje, tariantis su kontroliuojančiomis institucijomis, nagrinėjamos neapdoroto tabako apmokestinimo galimybės ir tikslingumas. „Lietuva akcizus taiko apdorotam tabakui – tai privaloma pagal Europos Sąjungos (ES) teisę. Kitų ES valstybių praktika neapdoroto tabako apmokestinimo aspektu yra įvairi, tačiau dauguma jų taip pat apmokestina tik apdorotą tabaką“, – tvirtino viceministrė.

Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos (KŽPKK) pirmininkas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Dainius Gaižauskas nustebo sužinojęs, kad žaliavinis tabakas Lietuvoje nepriskiriamas prie akcizinių prekių. „Teisines skyles reikia taisyti. Žinoma, būtų gerai užbėgti už akių ir neleisti kurti panašių įmonių“, – kalbėjo D. Gaižauskas. Jis prognozavo, kad didelio pasipriešinimo parlamente tokios pataisos nesulauktų.

Įtariama, kad apdorota tabako žaliava vėliau tiekiama šešėliniams tabako fabrikams visoje Europoje.

Numatyti, kas bus

Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vykdomasis direktorius Arnas Neverauskas „Lietuvos žinioms“ sakė abejojantis, ar įvedus akcizo mokestį už žaliavinį tabaką pavyktų iš Lietuvos išguiti nelegalias tokio tabako perdirbimo įmones. „Ankstesnių metų patirtis, kai buvo pakeltas kai kurių prekių akcizas, parodė, kad iškart padidėjo ir tų prekių kontrabandos mastas. Todėl prieš įvedant tokį mokestį reikėtų išanalizuoti, kaip tai paveiks situaciją“, – aiškino A. Neverauskas. Galbūt, anot jo, vertėtų suteikti pareigūnams daugiau tiek teisinių, tiek techninių priemonių efektyvesnei kontrolei siekti.

Seimo KŽPKK pirmininko pavaduotojas, Seimo NSGK narys Arvydas Anušauskas pasidžiaugė, kad Lietuvos pareigūnams pavyko identifikuoti tokias įmones, nes jose aptikto tabako kiekis – „nerealus“. Jo manymu, panašių atvejų, kai problemą bandoma spręsti šiai jau „sprogus“, pasitaikytų mažiau, jei priimant kiekvieną teisės aktą būtų numatomos ir galimos pasekmės. Pavyzdžiui, didinant akcizinių prekių mokestį būtų atlikta analizė, kaip tai paveiktų nelegalų tokių prekių patekimą į Lietuvą ir neteisėtą jų gamybą. Esą įstatymą neabejotinai bus bandoma apeiti.