Lietuva siekia efektyviau valdyti su fintech susijusias rizikas
De­vy­nios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ir kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja val­dant ri­zi­kas fi­nan­si­nių ino­va­ci­jų ir fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je.

Lietuva siekia tapti ne tik finansinių technologijų (fintech) inovacijų, bet ir su jomis susijusių rizikų valdymo kompetencijų centru, savo finansų ministras Vilius Šapoka. „Prieš dvejus metus kalbėjome, kad tapsime fintech centru, ir tapome. Europos Komisija pripažino, kad tai yra viešosios politikos pavyzdys ir kitoms šalims. Ar to pakanka? Tikrai ne. Savo lyderystę turime nuolat stiprinti. Sieksime tapti fintech rizikų valdymo centru. Greitis ir saugumas. Šiuolaikiniame pasaulyje tai suderinama, – pasirašymo renginyje sakė V. Šapoka. – Ne kartą esu pabrėžęs, kad pasitikiu valstybės institucijomis (...) Tikiu, kad sutelkę jėgas ne tik suvaldysime rizikas, bet ir tapsime pavyzdžiu tarptautinėje erdvėje“.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas tikisi, kad memorandumas pasitarnaus tolesnei fintech plėtrai. „Dėl fintech esame antroje stadijoje. Marketingo stadija praėjusi, dabar įgyvendinimo stadija. Čia balansas rizikų ir naujovių, kurios ateina su fintech yra labai svarbus. (...) Manau, kad tikrai šis memorandumas prisidės prie praktinio įgyvendinimo, prie tolesnio šios srities vystymosi“, – sakė V. Vasiliauskas. Pasak jo, ateityje finansų sektorius judės būtent į finansinių technologijų sektorių.

Memorandumą pasirašė V. Šapoka, V. Vasiliauskas, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Antoni Mikulskis, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas, „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.