Lietuva pirmauja ES pagal ūkiams vadovaujančias moteris
Ar ži­nai, kad pa­gal ūkiams va­do­vau­jan­čių mo­te­rų pro­cen­tą pir­mą vie­tą Eu­ro­pos Są­jun­go­je da­li­na­si Lie­tu­va ir Lat­vi­ja?

Kaip rodo 2016 m. „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, ši moterų ūkininkių dalis Lietuvoje ir Latvijoje siekia 45 proc.

Vidutiniškai ES ūkiams vadovaujančių moterų dalis siekia 28 proc., taigia 7 iš 10 ūkių vadovų yra vyrai.

Mažiausiai tokių moterų ūkininkių ES yra Olandijoje (5 proc. visų ūkio vadovų), Maltoje (6 proc.) ir Danijoje (8 proc.),