Lietuva gali skųsti Europos Komisijos sankciją dėl pieno ūkių
Lie­tu­va ke­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Tei­sin­gu­mo Teis­mui skųs­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos spren­di­mą ša­liai skir­ti 1,9 mln. eu­rų sank­ci­ją už esą ne­tin­ka­mai iš­mo­kė­tą par­amą iš rin­kos pa­si­trau­ku­siems pie­no ūkius tu­rė­ju­siems ūki­nin­kams.

2015 metų birželį Europos Komisija (EK) Lietuvai skyrė 5 proc. sankciją nuo 2010–2013 metais išmokėtų kompensacijų vyresniems nei 55 metų ūkininkams, nusprendusiems pasitraukti iš rinkos. Komisijos teigimu, šalis buvo nubausta, nes atrankos metu nebuvo tinkamai įvertinta, ar prieš pasitraukdamas ir perleisdamas ūkį ūkininkas gavo pajamų iš pieno pardavimo.

„Lietuvos argumentas toks, kad jeigu ūkininkas turėjo pieno kvotą, tai buvo aiškus požymis, kad jis parduoda pieną į rinką“, – teigė Žemė ūkio ministerijos atstovas Tomas Lozoraitis.

Pasak jo, sąlyga, kad pieno kvotą turintys ūkininkai gali dalyvauti šioje priemonėje, buvo įrašytas Europos Komisijos reglamente, tam tikroje išimtyje, skirtoje specialiai Lietuvai. „Ginčysime, kad teismas ir EK neatsižvelgė į specifines nuostatas, skirtas būtent Lietuvai“, – pridūrė jis.

2015 metais Lietuva sprendimą apskundė ES Bendrajam teismui, tačiau pernai lapkritį jis atmetė skundą, – anot teismo, vien pieno kvotos, kurias turėjo beveik 96 proc. visų pareiškėjų, neleidžia nustatyti, ar jie užsiėmė prekine gamyba. Kitaip tariant, Lietuva neįrodė, kad pieno kvotą turintis ir ūkį perleidžiantis asmuo gavo realių pajamų.

2015 metų birželį Europos Komisija (EK) Lietuvai skyrė 5 proc. sankciją nuo 2010–2013 metais išmokėtų kompensacijų vyresniems nei 55 metų ūkininkams, nusprendusiems pasitraukti iš rinkos.

Lietuva nesutiko su teismo argumentais ir ketina jį skųsti ES Teisingumo Teismui.

Pagal ES priemonę, pagal kurią buvo mokamos išmokos vyresnio amžiaus ūkininkams už pasitraukimą iš aktyvios žemės ūkio veiklos, 2004–2009 metais buvo gauta apie 19 tūkst. paraiškų. Jas galėjo teikti 55 metų sulaukę ūkininkai, o parama jiems buvo mokama ne daugiau kaip 15 metų – iki 70-ties.

Už ankstesnio laikotarpio tokį pat pažeidimą (2007–2010 metų mokėjimus pagal 2004–2009 metų paraiškas) Europos Komisija jau buvo skyrusi 3 mln. eurų sankciją Lietuvai.

Šio sprendimo Lietuva neginčijo. Anot T. Lozoraičio, tąkart buvo abejojama sėkme, nebuvo matoma teisinių galimybių ginčyti tokį sprendimą. „Kadangi mokėjimai tęsiasi, maksimaliai parama ūkininkui gali būti mokama iki 15 metų, tai EK tęsia šią sankciją (...) už mokėjimus, kurie buvo atlikti 2010–2013 metais“, – sakė T. Lozoraitis.

Sprendimą, ar kreiptis į ES Teisingumo Teismą, Vyriausybė svarstys trečiadienį pasitarime.