Lietuva dar nepanaudojo daugiau nei pusės ES paramos
Šie­met vals­ty­bės biu­dže­te su­pla­nuo­ta pa­nau­do­ti be­veik 1 mlrd. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos, ta­čiau kol kas lie­ka ne­pa­nau­do­ta 605 mln. eu­rų, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

Lietuva pagal iki 2018 metų rugsėjo 30 dienos išmokėtas ES lėšas šaliai (24 proc. nuo 2014–2020 metams Lietuvai skirto finansavimo) užima 8 vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 19 procentų.

Pagal ES paramos panaudojimo rodiklį pirmauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (57 proc.), antroje vietoje – Švietimo ir mokslo ministerija (56proc.). Labiausiai atsilieka Krašto apsaugos ministerija (24 proc.) ir Aplinkos ministerija (28 proc).

Daugiausiai iki metų pabaigos dar gali išleisti Susisiekimo ministerija (128 mln. eurų arba 64 proc. visų skirtų lėšų) ir Ūkio ministerija (liko nepanaudota 106 mln. eurų arba 65 proc. skirtų lėšų).

BNS primena, kad Lietuva 2014–2020 metais yra užsitikrinusi 8,39 mlrd. eurų ES paramos. Vyriausybė per šį laiką kofinansuos 1,56 mlrd. eurų.