Leista jungtis prie Europos tinklo
Bal­ti­jos ša­lims leis­ta jung­tis prie že­my­ni­nės Eu­ro­pos elek­tros tink­lo. 

Tai vienas svarbiausių etapų Lietuvai, Latvijai ir Estijai norint su Europa sinchronizuoti tinklus. Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninė grupė nusprendė, kad Europos perdavimo sistemų sinchroninė erdvė išplečiama į Baltijos šalis, tai praneša bendrovė „Litgrid“. Nuo šio momento ENSTO-E pradės ruošti techninių reikalavimų sąrašą, kurį turės atitikti Baltijos šalys prieš prisijungdamos prie kontinentinės Europos energetinio tinklo. Šį dokumentą numatoma parengti iki pirmojo kitų metų ketvirčio pabaigos. Paraišką ENTSO-E dėl kontinentinės Europos elektros tinklų išplėtimo rugsėjo 21 dieną pateikė Lenkijos perdavimo tinklo operatorius PSE kartu su Baltijos šalių operatoriais – „Litgrid“, Latvijos AST ir Estijos „Elering“. Spalio 10 dieną Baltijos šalių energijos perdavimo operatoriai pateikė paraišką Europos Komisijai (EK) finansuoti pirmąjį Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentine Europa etapą. Bendrai prašoma suma pirmajam iš trijų finansavimo etapų siekia 432,5 mln. eurų, tikimasi, kad ES prie šio projekto prisidės 75 proc. finansavimo intensyvumu. Lietuvoje jau pradėta vykdyti Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarka ir optimizavimas. Vykdomas oro linijos Vilnius-Lietuvos elektrinė plėtros projektas ir naujos oro linijos Vilnius-Neris parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai.