Latviai mažins PVM ir kitiems maisto produktams
Pa­si­tei­si­nus nuo šių me­tų pra­džios su­ma­žin­tas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis vie­ti­niams vai­siams ir dar­žo­vėms Lat­vi­jos Vy­riau­sy­bę pa­ska­ti­no pla­nuo­ti ir ki­tų vie­ti­nės ga­my­bos mais­to pro­duk­tų PVM su­ma­ži­ni­mą.

„Jei bendras rezultatas bus palankus valstybės biudžetui, manau, kad mažesnis PVM vietinės gamybos mėsai, pienui ir kitiems maisto produktams bus nustatytas anksčiau, negu 2020 metais“, – sakė Latvijos žemdirbystės ministerijos sekretorius Ringoldas Arnitis.

Latvijos valstybinės mokesčių tarnybos ir Finansų ministerijos duomenimis, nuo šių metų pradžios iki 5 proc. sumažintas PVM vietiniams vaisiams ir daržovėms pasiteisino. Gamintojų ir prekybos įmonių pajamos padidėjo vidutiniškai 9 procentų. Tiek pat šių metų pirmąjį pusmetį padidėjo ir valstybės biudžeto pajamos, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, o PVM, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai PVM tarifas buvo 21 proc., padidėjo 12,55 mln. eurų.

„Šie skaičiai rodo, kad mūsų iniciatyva buvo teisinga“, – Latvijos žiniasklaidai pareiškė Žemdirbystės ministerijos sekretorius. Kad padėtis pagerėjo, tvirtina ir gamintojai – daugiau lėšų lieka naujai technikai ir atlyginimų kėlimui.

Lietuvoje buvo ne kartą siūlyta iki 5 proc. mažinti PVM vietiniams maisto produktams, tačiau vis atsisakoma motyvuojant, kad tuo pasinaudotų prekybininkai, didindami kainas iki dabartinių, todėl vartotojai nieko nelaimėtų.