LAKD sutaupytos lėšos – keliams tiesti
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos (Ke­lių di­rek­ci­ja) 2018 me­tais su­tau­pė be­veik 78 mln. eu­rų, iš ku­rių 65 mln. eu­rų su­tau­py­ti per ran­gos dar­bų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Taip pat da­lis su­tau­py­mų su­si­da­rė per­žiū­rė­jus Ke­lių di­rek­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nes iš­lai­das (3,97 mln. eu­rų).

Dalis sutaupytų lėšų investuotos jau 2018 metais, paskelbus naujus konkursus keliams tiesti ar rekonstruoti, kita dalis persikėlė į šiuos metus ir jau yra pasirašyta naujų sutarčių darbų vykdymui, rašoma pranešime spaudai.

Pasak Kelių direkcijos vadovo Vitalijaus Andrejevo, viešųjų pirkimų dėka sutaupytos lėšos rodo, kad investuojama racionaliai už rinkos kainą ir tai suteikia galimybę atlikti daugiau darbų.

Už sutaupytas lėšas Kelių direkcija gali anksčiau pradėti įgyvendinti tokius reikalingus projektus kaip „Megos“ sankryžos (magistralinio kelio A1 Vilnius –Kaunas-Klaipėda ruožas), Akademijos sankryžos (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas), kelio A14 Vilnius-Utena ruožų rekonstravimą.

2018 metais Kelių direkcija, administruodama sutartis, pritaikė netesybų daugiau kaip už 4,2 mln. eurų dėl darbų atlikimo terminų nesilaikymo ir išskaitų dėl netinkamos darbų atlikimo kokybės.

Kelių direkcija per 2018 metus įgyvendino 462 projektus už 485 mln. eurų ir tai yra 35 projektais daugiau nei 2017 metais (499 mln. eurų) ir 81 daugiau nei 2016 metais (494 mln. eurų).

Kelių direkcijos vykdomi projektai yra finansuojami iš nacionalinio biudžeto lėšų (Kelių priežiūros ir plėtros programos) ir Europos Sąjungos investicijų fondų.