Kvitų loteriją transliuos „Lietuvos ryto“ televizija
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) or­ga­ni­zuo­ja­ma če­kių lo­te­ri­jos lai­mė­to­jai vie­ne­rius me­tus – nuo lap­kri­čio 13 die­nos – bus skel­bia­mi per „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ją.

VMI BNS informavo, kad iki 150 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartis su konkursą laimėjusia „Lietuvos ryto“ televizija pasirašyta lapkričio 9 dieną. Anot VMI, konkurse dalyvavo trys dalyviai, o „Lietuvos ryto“ televizija pasiūlė mažiausią kainą ir gavo aukščiausią ekonominį balą.

Pirmuosius čekių loterijos metus ji buvo rodoma per LNK televiziją. Su viešųjų ryšių agentūra „VIP Viešosios informacijos partneriai“ ir jos partnere LNK televizija pasirašytos sutarties vertė buvo tokia pat – iki 150 tūkst. eurų.

VMI teigimu, praėjus beveik metams nuo čekių žaidimo starto, gyventojų užregistruotų kvitų skaičius artėja prie 2 mln., o vien viešojo maitinimo sektoriuje, atsižvelgus į bendrą šalies PVM augimą ir lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, į biudžetą papildomai deklaruota apie 3 mln. eurų PVM.

Žmonės specialiame žaidimo tinklalapyje gali registruoti kasos aparatų kvitus, gautus už maitinimo, kirpimo, remonto ir kitas paslaugas bei turguje įsigytas prekes. Išmaniųjų kasos aparatų kvitų loterijos ar įvairios jų variacijos rengiamos Kroatijoje, Gruzijoje, Portugalijoje, Lenkijoje.