Kur gimsta daugiausia naujų verslų ES? Nepatikėsi, Lietuvoje
Ar ži­nai, kad Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal nau­jų vers­lų pro­cen­tą ly­gi­nant su vi­sų įmo­nių skai­čiu­mi? Nau­jai įsteig­tų bend­ro­vių pro­cen­tas Lie­tu­vo­je sie­kia 18,8 proc., ro­do „Eu­ros­tat“ sta­tis­ti­ka.

2016 metų duomenimis, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, Lietuva yra rekordininkė Europos Sąjungoje pagal naujų verslų procentą lyginant su visomis veikiančiomis bendrovėmis.

Antroje vietoje yra Malta (16,4 proc.), trečioje – Latvija (16,2 proc.).

ES vidutiniškai naujos bendrovės sudaro 9,8 proc. visų verslų.

Mažiausias naujų verslų procentas yra Graikijoje (4,5 proc.), Belgijoje (6,2 proc.) ir Austrijoje (6,6 proc.).

Antroje vietoje yra Malta (16,4 proc.), trečioje – Latvija (16,2 proc.).

ES vidutiniškai naujos bendrovės sudaro 9,8 proc. visų verslų.

Mažiausias naujų verslų procentas yra Graikijoje (4,5 proc.), Belgijoje (6,2 proc.) ir Austrijoje (6,6 proc.).