Konservatorius siūlo drausti bedarbiams „uberiauti“
Sei­mo na­rys, kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma siū­lo at­skir­ti bei iš­gry­nin­ti tak­si ir pa­vė­žė­ji­mo veik­las. Pa­sak par­la­men­ti­nio Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rio, taip sie­kia­ma už­ti­krin­ti są­ži­nin­ges­nę tak­si ir pa­vė­žė­jų leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­vių kon­ku­ren­ci­ją.

J. Razma siūlo uždrausti pavėžėjimo paslaugas teikiantiems vairuotojams naudotis taksi dispečerinių paslaugomis bei savo pavadinime ar reklamoje vartoti žodį „taksi“.

„Toje rinkoje yra civilizuotų žaidėjų, pavyzdžiui, „Uber“, kurie patys nusistato reikalavimus, bet tai turi būti padaryta ir teisės aktais. Kad būtų teisinga konkurencija tarp pavėžėjų ir taksi bendrovių, nes jie konkuruota dėl tų pačių keleivių. (...) Kad nebūtų nei vieniems, nei kitiems perteklinių reikalavimų, kad kuriai nors daliai nebūtų palikta didžiulė laisvė ir menka kontrolė“, – BNS teigė J. Razma.

Pasak jo, pastaruoju metu kai kurios taksi bendrovės „išsigimsta“ ir pradeda užsiimti keleivių pavėžėjimo veikla.

„Nebesupranti, ar išsikvieti taksi ar pavėžėją. (...) Taksi bendrovės turi veikti pagal principus, kurie būdingi taksi veiklai, o ne prisilipdyti šalia pavėžėjimo veiklą“, – tvirtino parlamentaras.

Jis siūlo nebeleisti dėl keleivių vežimo už atlygį susitarti tarpininkaujant keleivių vežimo organizatoriui – taksi dispečerinei.

J. Razma taip pat siūlo įpareigoti savivaldybes išduoti leidimus teikti pavėžėjimo paslaugas. Leidimai būtų išduodami tik gyventojams, turintiems nuosavus automobilius ar juos perkantiems lizingo būdu. Vairuotojai taip pat turėtų atitikti Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus, kurie, pasak J. Razmos, būtų artimi tiems, kurie taikomi taksi vairuotojams.

Parlamentaras sako, kad dabar pevėžėjams taikomi reikalavimai, pavyzdžiui, dėl vairuotojų stažo, automobilio būklės, yra labai menki. Jo žiniomis, pavėžėjimo paslaugas teikiantys asmenys turi individualios veiklos pažymėjimus.

„Mano siekis yra, kad būtų identifikavimo ženklas, kad kontroliuojančios struktūros galėtų patikrinti, o keleiviui būtų teikiama saugi paslauga“, – tikino J. Razma.

Jo parengtose Kelių transporto kodekso pataisose taip pat siūloma leisti pavėžėjimo paslaugas teikti tik nuolatinį darbą turintiems gyventojams, tačiau parlamentaras BNS patikslino, kad šios nuostatos atsisakys, nes ji užkirstų kelią pavėžėjais dirbti studentams.

Pavėžėjai Lietuvoje pradėjo veikti į rinką atėjus „Uber“, ši bendrovė Lietuvoje veikia nuo 2015-ųjų rudens.