Konkurencijos taryba – prieš išimtines teises Lietuvos paštui
Ini­cia­ty­vos vals­ty­bės val­do­mam Lie­tu­vos pa­štui su­teik­ti iš­im­ti­nes tei­ses ne tik to­liau teik­ti uni­ver­sa­lią­ją pa­što pa­slau­gą (UPP), bet ir pri­sta­ty­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas ga­li prieš­ta­rau­ti są­ži­nin­gai kon­ku­ren­ci­jai, tei­gia Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, įver­ti­nu­si Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos bei Sei­mo na­rių gru­pės par­eng­tus tei­sės ak­tų pro­jek­tus.

Susisiekimo ministerija siūlo įpareigoti Lietuvos paštą toliau teikti UPP visoje šalies teritorijoje dar 7 metus – nuo 2020 metų pradžios iki 2026-ųjų pabaigos. UPP teikėjas teikia pašto siuntų surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir pristatymo paslaugas.

Konkurencijos tarybos teigimu, UPP teikėjo statusas suteikia tam tikrų privilegijų – žinomumą ir patikimo teikėjo įvaizdį tarptautinėje rinkoje, teisę į paprastesnes muitinės procedūras, galimybę gauti kompensaciją, jeigu šios paslaugos būtų nuostolingos. Dabar įstatymu Lietuvos paštas įpareigotas iki 2019 metų pabaigos teikti UPP.

Anot tarybos, UPP teikėju galėtų tapti ne tik Lietuvos paštas, bet ir kitos pašto bendrovės. Susisiekimo ministerijai siūloma organizuoti UPP teikėjo konkursą.

Tuo metu Seimo narių grupės parengtu Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo projektu siūloma, kad Vyriausybės paskirtas UPP teikėjas gauna ir išimtinę teisę pristatyti pensijas ir kitas socialines išmokas.

Tarybos vertinimu, tai apribotų konkurenciją rinkoje, be to, abejojama, ar šias išmokas turėtų pristatyti UPP teikėjas – jis turi užtikrinti siuntų pristatymą šalyje, kai dėl ekonominių priežasčių joks kitas teikėjas nebūtų suinteresuotas to daryti, tuo metu socialinių išmokų apimtis yra prognozuojama, todėl nėra rizikos šias paslaugas teikti nuostolingai.

„Prieš kelis mėnesius nuskambėjusi istorija, kad viešojo pirkimo laimėtoja neišnešiojo pensijų Vilniuje ir Kaune, negali būti pretekstu įstatymo nuostatomis privilegijuoti valstybės valdomą įmonę ir diskriminuoti kitus rinkos žaidėjus“, – tvirtino tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė.

Lietuvos paštas nuo sausio pensijas į namus pristato 13-koje Lietuvos savivaldybių: Trakų, Širvintų, Šalčininkų, Zarasų, Molėtų, Šilalės, Kupiškio, Biržų, Skuodo, Šakių, Varėnos, Prienų ir Lazdijų. Nuo vasario Lietuvos paštas pensijas laikinai nešioja ir Vilniuje bei Kaune, „Sodrai“ nutraukus sutartį su konkursą anksčiau laimėjusia, bet įsipareigojimų neįvykdžiusia įmone „Bastaras“.

Kituose miestuose ir rajonuose jas pensijas nešioja kitos konkursą laimėjusios įmonės.