Koncerno „Achemos grupė“ vadovu paskirtas Mindaugas Deksnys
Kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ val­dy­bos spren­di­mu ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi yra pa­skir­tas Min­dau­gas Deks­nys, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Laikinai generalinio direktoriaus pareigas ėjęs Gintautas Kanapeckas sugrąžintas į ankstesnes Kontrolės ir vidaus audito direktoriaus pareigas.

Daugiau nei 15 metų vadovaujamą darbą dirbęs M. Deksnys turi didelę įmonių valdymo, finansų, pardavimų, verslo vystymo patirtį Europoje ir kitose pasaulio šalyse. Prieš ateidamas į koncerną „Achemos grupė“ M. Deksnys dirbo „Admiral Markets Group“ AS valdybos nariu bei regiono vadovu Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje.