Koncernas „Achemos grupė“ – Vidurio ir Rytų Europos įmonių 500-uke
Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos (VRE) di­džiau­sių įmo­nių 500-uke šie­met – de­vy­nio­li­ka lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo bend­ro­vių, tarp ku­rių ir kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė“. 

Koncernas „Achemos grupė“ pagal 2017 metų pardavimo pajamas sudarytame reitinge, per metus lentelėje šoktelėjo 26 pozicijomis aukščiau. „Achemos grupė“ bendroje lentelėje užimą 258 vietą.

Praėjusiais metais koncerno „Achemos grupė“ apyvarta konsoliduotais duomenimis sudarė 818 mln. eurų, 18 proc. daugiau, nei 2016 metais. Koncerno valdomose įmonėse dirbo 4 700 darbuotojų.

Verslo rizikos valdymo bendrovės „Coface“ sudarytame sąraše lietuviškas verslas pagal mokumo rodiklius šiemet įvertintas kaip pajėgiausias regione, jei tektų patirti staiga pablogėjusių verslo sąlygų sukeltą šoką.