Kompensacijos už susiveržtus biudžetininkų diržus tolsta
Fi­nan­sų mi­nis­tras ma­no, kad dėl prieš de­šimt­me­tį bu­vu­sios kri­zės su­ma­žin­tos biu­dže­ti­nin­kų bei so­cia­li­nės par­amos ga­vė­jų pa­ja­mos, kai vals­ty­bė ma­ži­no al­gas ir įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas, ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos ne­bent at­ei­ty­je.

Vilius Šapoka sako, kad šiam tikslui skirti biudžeto išlaidų kol kas neleidžia fiskalinės drausmės įstatymas.

„Tikrai niekas nepamiršo tų kompensavimų. (...) Daliai buvo kompensuota taip, kaip nurodė Konstitucinis Teismas. Po dalelytę kompensuoti – teisininkai tą vertina nevienareikšmiai dėl to, jog jeigu kompensuotume vieniems, reikėtų kompensuoti ir visiems kitiems. (...) Jeigu tas būtų numatyta, tai pažeistume visus fiskalinės drausmės reikalavimus. Manau, tas klausimas galėtų būti sprendžiamas tik ateityje“, – ketvirtadienį Seime pristatydamas 2019 metų biudžeto projektą, tvirtino V. Šapoka.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys „tvarkietis“ Algimantas Dumbrava ministro klausė, kiek yra žmonių ir kiek reikėtų lėšų jiems kompensuoti dėl krizės netektas pajamas.

A. Dumbravos teigimu, iki šiol nekompensuoti pajamų praradimai dirbantiems ypatingomis sąlygomis, statutiniams pareigūnams.