Kombainai „pjauna“ ir elektros stulpus
Nuo me­tų pra­džios už­fik­suo­ti 53 įvy­kiai, kai dėl že­mės ūkio tech­ni­kos kliu­dy­tų ar nu­griau­tų at­ra­mų nu­trū­ko elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mas. Dvi­de­šim­čia at­ve­jų, kaip in­for­muo­ja Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius (ESO), bu­vo pa­žeis­tos ar­ba vi­siš­kai nu­vers­tos at­ra­mos.

Įsibėgėjus javapjūtei ir į laukus išvažiavus kombainams bei kitai žemės ūkio technikai tokių įvykių padažnėja. Per liepą-rugpjūtį 9 kartus buvo pažeisti elektros stulpai, 3 atramas kombainai išvis „nupjovė“. Daugiausia pažeidžiamos 0,4 kilovolto (kV) arba 10 kV įtampos atramos. Su nepatogumais dažniausiai susiduria nedidelis skaičius vartotojų, tačiau rugpjūčio 4-osios rytą, 6 val., traktorius nuvertė 35 kV oro linijos atramą Prienai-Bagrėnai. Tąkart be elektros energijos liko daugiau kaip 2000 vartotojų.

„Žemės ūkio technikai pažeidus atramą ESO specialistai informuoja policiją. Kai surašoma eismo įvykio deklaracija, ji siunčiama įvykio kaltininko draudikui dėl nuostolių atlyginimo. Tiesa, kai kada žemės ūkio technika nebūna apdrausta privalomuoju draudimu. Tuomet kaltininkas arba pats atlygina žalą, arba ji išieškoma iš kaltininko“, – teigiama ESO pranešime.

Atramos atstatymas kainuoja vidutiniškai 1500 eurų, bet jau minėtu Prienų-Bagrėnų atveju nuostoliai siekė apie 7000 eurų. Jeigu kaltininkas prisipažįsta ir pildo eismo įvykio deklaraciją, baudos policija neskiria. Tačiau jei asmuo pasišalina iš įvykio vietos ir neinformuoja pareigūnų, jis gauna dar ir baudą už sukeltą eismo įvykį.

ESO ragina žemės ūkio technikos vairuotojus elgtis ne tik atsakingai, bet ir saugiai – rūpintis tiek savo, tiek aplinkinių saugumu. Įmonė primena, kad nuvertus elektros stulpą nepatogumų patiria vartotojai, nes jiems ne vieną valandą tenka praleisti be elektros, o nuostolių – ir ESO, ir įvykio kaltininkai.