Kokius reikalavimus turi atitikti tvora?
Pri­va­čia­me že­mės skly­pe pa­sta­ty­ta­me na­me svar­biu ele­men­tu tam­pa tin­ka­mos tvo­ros bei jo­je įmon­tuo­tų var­tų par­in­ki­mas. Tvo­ra, pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, tu­ri pa­si­žy­mė­ti funk­cio­na­lu­mu, il­gaam­žiš­ku­mu bei už­ti­krin­ti nuo­sa­va­me že­mės skly­pe pa­sta­ty­to na­mo sau­gu­mą. 

Taip pat prieš statant tvorą būtina atkreipti dėmesį, ar jai reikalingas leidimas, atsižvelgiant į norimą montuoti tvoros aukštį bei tokius aspektus kaip teritorija, kurioje įsigytas nuosavas žemės sklypas. Jeigu namas ar sodyba yra pastatyti nacionalinio paveldo ar kitoje saugomoje teritorijoje, dar prieš statant tvorą būtina pasirūpinti miestelio savivaldybėje išduodamu specialiu leidimu. Tvora, UAB dirbantys specialistai visuomet gali plačiau pakonsultuoti, kokiais atvejais reikia gauti raštišką kaimyno sutikimą tvoros montavimui ir kada prireikia leidimų.

Taigi, renkantis ir derinant tvorą prie žemės sklype esančio namo būtina nepamiršti, kad tvora atlieka ne tik estetinę funkciją, bet ir turi užtikrinti saugumą bei privatumą gyvenamajame kvartale

Kadangi tvora yra laikoma nesudėtingu statiniu, rašytinio kaimyno sutikimo prireikia tuomet, kai norima statyti tvora ribojasi su kaimynų žemės sklypu ir norima, kad ši būtų aukštesnė negu 180 centimetrų.

Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tvoros kiaurėtumą ir jam taikomus reikalavimus, kad gretimame sklype nesuprastėtų apšvietimas, ypač toje vietoje, kurioje tvora mes šešėlį. Siekiant aptverti gyvenamosios ar komercinės paskirties pastatą specialistai pataria rinktis iš patvarių medžiagų pagamintą, aplinkos veiksniams kaip temperatūrų pokyčiai, saulė, šaltis ir pan. atsparią tvorą, kurios priežiūrai nereikėtų skirti daug laiko ar tam tikrų išteklių. Jeigu tvora bus statoma šalia kelio, padidėja tikimybė, jog dėl įvairių dulkių, nešvarumų tvorą reikės dažniau valyti, tačiau, pavyzdžiui, iš metalinių horizontalių profilių, metalinių strypų ar iš aliuminio pagamintos tvoros nereikalauja jokios priežiūros, todėl tampa vis populiaresniu pasirinkimu.

Taigi, prieš renkantis tvorą, yra būtina apgalvoti, ar galėsite skirti papildomo laiko jos priežiūrai, įvertinti, kokio aukščio statinį planuojate statyti ir, jei reikia, pasirūpinti specialiais leidimais.

Vieni dažniausių tvorai keliamų reikalavimų – saugumo bei privatumo užtikrinimas, jei tvora reikalinga komercinės ar gyvenamosios paskirties pastato aptvėrimui. Siekiama apsisaugoti nuo įsibrovimų, taip pat norima gyventi ir dirbti netrukdomiems pašalinių akių. Jeigu aptvėrimas reikalingas įvairioms aikštelėms ar vieno sklypo atskyrimui nuo kito, tuomet renkamasi tvoras, kurios atlieka sklypo žymėjimo funkciją.

Pastarosioms tvoroms nėra keliami dideli reikalavimai, todėl teritorijų žymėjimui laukuose dažniausiai montuojamos įvairios tinklinės tvoros, nereikalaujančios priežiūros, tik reguliaraus patikrinimo, ar tam tikrose jos vietose tinklo nereikėtų pakeisti nauju. Tuo tarpu aplink komercinės bei gyvenamosios paskirties pastatus dažnai montuojamos akmeninės, metalinės ar pagamintos iš aliuminio tvoros, kadangi šios yra patvarios, saugančios privatumą, atsparios aplinkos veiksniams bei lengvai pritaikomos prie skirtingų stilių namų.

Kadangi tvoras rekomenduojama derinti prie žemės sklype esančių pastatų stiliaus, šeimos, gyvenančios klasikinio stiliaus namuose, dažnai renkasi termiškai apdorotos arba impregnuotos medienos tvoras.

Jeigu gyvenama moderniame name, tvorą taip pat galima parinkti stilistiškai derančią prie statinio ne tik spalva, bet ir jos vartuose pritaikyti tam tikrų ornamentų, išraižymų, kurie gali tapti nuosavo namo kiemo akcentu. Auginant naminius gyvūnėlius kaip katės, šunys ar triušiai, specialistai rekomenduoja nesirinkti tvoros su didelėmis kiaurymėmis, kadangi per jas augintiniai gali lengvai pabėgti. Taigi, renkantis ir derinant tvorą prie žemės sklype esančio namo būtina nepamiršti, kad tvora atlieka ne tik estetinę funkciją, bet ir turi užtikrinti saugumą bei privatumą gyvenamajame kvartale, o montuojant tvorą, kuri turi žymėti teritoriją, atkreipti dėmesį į leidimus, kurių gali prireikti.