Kodėl žmonės nesupranta turtinės nelygybės mastų?
Kaip BBC ra­šo Bob­by Duf­fy, JAV rin­ki­mai par­odė, kad ame­ri­kie­čių vi­suo­me­nė la­bai su­sis­kal­džiu­si. Anot BBC toks pat su­sis­kal­dy­mas pa­ste­bi­mai gi­lė­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je, o vie­na ryš­kiau­sių jo ap­raiš­kų – tur­ti­nė ne­ly­gy­bė.

Pasak Bobby Duffy, nerimauti tikrai yra dėl ko. Pastaraisiais metais vis daugiau turto koncentruojasi pačioje visuomenės viršūnėje. 2017 metais 1 procentas turtingiausių planetos žmonių valdė didesnį turtą, nei visi likę planetos gyventojai sudėti kartu.

Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad dauguma žmonių klaidingai vertina padėtį. Britų ir prancūzų paklausus, kiek jų nuomone, turto valdo viršūnėje esantis 1 procentas, jie nurodė žymiai didesnius skaičius, nei yra iš tiesų. Pavyzdžiui, britai manė, kad turtingiausieji valdo 59 procentus viso šalies turto, nors iš tiesų jiems priklauso 23 procentai. Tikrasis rodiklis toks pat ir Prancūzijoje, tačiau daugelis prancūzų galvoja, kad turtuoliams priklauso 56 procentai šalies turtų.

Tačiau pasitaikė ir tokių šalių, kur žmonės gerokai neįvertino turtuolių įtakos. Pavyzdžiui dauguma rusų, kaip ir britai manė, kad 1 procentui turtingiausiųjų priklauso 53 procentai viso turto. Tikrovė daug niūresnė – 1 procentas turtingiausių rusų valdo 70 procentų šalies turto – 3 kartus daugiau, nei jų „kolegos“ Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

JAV taip pat pasižymi, kaip itin didelės nelygybės šalis. 1 procentui turtingiausių amerikiečių priklauso 37 procentai viso turto (apklausos dalyvių nuomone – 57 procentai).

Kodėl gi apklausos dalyvių požiūris toks tolimas nuo tikrovės, klausia BBC.

Labiausiai tai lemia ne faktų nežinojimas, o emocinė reakcija. Mes žinome, kad nelygybė yra auganti problema: girdime anekdotus apie turtuolius ir tikras skurdo istorijas. Tai nulemia nerealistiškus vertinimus. Tai, kad turtinės nelygybės problema žmonėms svarbi, verčia juos išpūsti skaičius.

Socialiniai psichologai šį fenomeną vadina „emociniu matematiniu neraštingumu“. Kai mūsų klausia apie mums rūpimus dalykus, esame linkę išpūsti jų mastus.

Tyrimai rodo, kad „mitų griovimas“ ir patikrintų faktų pateikimas visuomenei nepadeda pakeisti mūsų nuomonės, kurią diktuoja požiūris ir įsitikinimai.

Anot BBC, apklausos autoriai taip pat klausė žmonių, kiek turėtų turėti 1 procentas didžiausių turtuolių. Rezultatai taip pat buvo įspūdingi: dauguma izraeliečių manė, kad turtuoliams turėtų priklausyti apie 14 procentų turto, o kinai saviems magnatams buvo daug atlaidesni ir „leido“ 1 procentui turtingiausiųjų valdyti 32 procentus šalies turto.

Kai kuriose šalyse žmonės kategoriškai pareikalavo visiškos lygybės. 19 procentų britų tvirtino, kad 1 procentui turtuolių pakaktų valdyti 1 procentą viso turto. Tokios pačios nuomonės laikėsi 18 procentų rusų.

Tačiau radikalaus turto perdalinimo šalininkai sudaro mažumą. Nors vidutinis pilietis daugelyje šalių pergyvena dėl didėjančios nelygybės, jis visai ramiai vertina dabartinę situaciją. Tarkime, prancūzai manė, kad turtingiausieji jų bendrapiliečiai galėtų valdyti 27 procentus turto – daugiau, nei jie iš tiesų valdo.

Pasak Bobby Duffy, tai nereiškia, kad žmonės linkę susitaikyti su nelygybe. Tiesiog jų įsivaizdavimas, kiek turto valdo turtingiausieji, gerokai prasilenkia su faktais. Taigi, prancūzai manantys, kad turčiai valdo 56 procentus viso turto, normaliai žiūri į mažesnes sumas, nors net ir jos neatitinka tikrovės. Iš tiesų gi jie tvirtina, remdamiesi savo įsivaizdavimu, kad didžiausiems turtuoliams turėtų priklausyti pusė to, ką jie šiuo metu valdo.

Todėl svarbu pasimokyti iš tyrimo rezultatų ir suprasti, kad prieš klausdami žmonių, kaip viskas „turėtų būti“, reikia įsitikinti, kad jie žino, kaip „iš tiesų yra“. Nesuvokdami tikrosios situacijos, mes negalime atrasti tinkamų būdų, kaip ją pataisyti.