Kodėl du „vamzdžiai“ nepigina dujų
Kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ įmo­nė „A­che­ma Gas Tra­de“ Bal­ti­jos ša­lių gam­ti­nių du­jų bir­žo­je „GET Bal­tic“ vyk­do rin­kos for­muo­to­jo funk­ci­ją ir yra at­sa­kin­ga už lik­vi­du­mo bei ne­per­trau­kia­mos pre­ky­bos pa­lai­ky­mą Lie­tu­vos pre­ky­bos aikš­te­lė­je. Su­tar­ti­mi su bir­ža įmo­nė yra įsi­pa­rei­go­ju­si bet ku­riuo me­tu tam ti­krą gam­ti­nių du­jų kie­kį tiek par­duo­ti, tiek nu­pirk­ti.

Kodėl šiam vaidmeniui Baltijos šalių dujų birža pasirinko būtent šią įmonę, kuo ji išsisikira iš kitų rinkos dalyvių, kas lemia suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir vamzdžiu tiekiamų dujų santykį Lietuvoje, kodėl šiemet rinkoje, nepaisant didėjančios pasiūlos, brangsta dujos, – apie tai interviu „Lietuvos žinioms“ pasakoja įmonės „Achema Gas Trade“ generalinis direktorius Gediminas Vasauskas.

Liberalizavus rinką – palankesnės prekybos sąlygos

Gediminas Vasauskas: „Pirmieji Baltijos šalyse pardavėme atgal į rinką didelės apimties SGD laivą, kuris nukeliavo į Aziją.“

– Koncerno „Achemos grupė“ gamykla Jonavoje yra didžiausias dujų pirkėjas Lietuvoje. Prieš pusantrų metų įsteigta kita koncerno įmonė „Achema Gas Trade“ pradėjo ir prekybą gamtinėmis dujomis. Kokius tikslus naujai įmonei kėlė akcininkas?

De facto liberalizavus visą Lietuvos gamtinių dujų rinką (2017 metų liepos mėnesį baigta mokėti dujų kainos permoka vartotojams, kuri atsirado 2014 metais Rusijos dujų koncernui „Gazprom“ pritaikius dujų kainos nuolaidą Lietuvai), tai iš dalies buvo natūralus žingsnis, kuris leido rinkos dalyviams pasiūlyti koncerno darbuotojų patirtį plačioje gamtinių dujų pirkimo srityje, prieinamumą prie didžiausio gamtinių dujų portfelio Baltijos šalyse ir privataus verslo požiūrį į šią sritį, suteikiant maksimalų lankstumą savo klientams.

Dėl visiems suprantamų priežasčių kompanijai AB „Achema“ tiekėjų patikimumas yra vienas svarbiausių kriterijų, todėl tiesiogiai pasirašyti gamtinių dujų tiekimo kontraktai su vienais didžiausių pasaulio gamtinių dujų ir SGD tiekėjų leidžia įmonei „Achema Gas Trade“ būti patikima tiekėja savo klientams. Taip pat ta aplinkybė, jog esame palyginti nedidelė įmonė, leidžia mums išlikti maksimaliai lankstiems ir prisitaikyti prie klientų poreikių. Tai ir būtų, manau, mūsų pagrindinės užduotys.

– Įmonė prekiauja tiek dujomis iš SGD terminalo, tiek „vamzdinėmis“ dujomis, tiek virtualioje rinkoje. Kuo ypatinga kiekviena iš šių trijų prekybos rūšių?

– Manyčiau, kad SGD yra labiau globalus produktas, kurio kaina ir kiekiai priklauso nuo pasaulinių tendencijų. Mes SGD daugiausia matome kaip virtualų vamzdį, kuriuo dujos gali atkeliauti iš viso pasaulio ir būti išdujintos į Lietuvos perdavimo sistemą ir virsta tomis pačiomis „vamzdinėmis“ dujomis.

Taip pat šiais metais jau vykdėme ir mažos apimties SGD perkrovą kompanijai „Shell“, bei, manau, pirmieji Baltijos šalyse pardavėme atgal į rinką didelės apimties SGD laivą, kuris nukeliavo į Aziją.

„Vamzdinės“ dujos yra lankstesnis produktas, nes iš tiekimo grandinės išimama daugiau logistikos grandžių, palyginti su SGD. Beje, „vamzdinių“ dujų kaina šiuo metu taip pat yra susieta su Europos gamtinių dujų biržų indeksais.

Biržoje vykdoma prekyba labai susijusi su paklausa ir pasiūla bei įvairių vartotojų strategija, taikoma tam tikrą savo gamtinių dujų portfelio dalį įsigyjant ir parduodant per šią platformą. Galime pasidžiaugti, kad šiais metais, dėl savo gamtinių dujų portfelio dydžio staiga išaugus poreikiui biržoje, galėjome pasiūlyti rinkai didesnį kiekį už priimtiną kainą.

Patikimumą įvertino dujų birža

– „Achema Gas Trade“ 2017 metų gruodį pirmieji pasirašė rinkos formuotojo sutartį su Baltijos šalių gamtinių dujų birža „GET Baltic“ ir yra atsakinga už likvidumo bei nepertraukiamos prekybos palaikymą Lietuvos prekybos aikštelėje. Kaip konkrečiai vykdoma ši veikla biržoje? Kokie iššūkiai kyla palaikant nepetraukiamą prekybą?

– Visų pirma džiaugiamės, kad esame pirmieji, kurie Baltijos šalyse pasirašėme tokio tipo sutartį. Tokio tipo sutartys nėra naujiena kitose išsivysčiusiuose gamtinių dujų biržose, bet mūsų palyginti jaunoje rinkoje tai buvo nauja. Taip pat tai rodo, kad visa Baltijos šalių dujų rinka juda tinkama kryptimi ir kad birža vertina UAB „Achema Gas Trade“ kaip vieną patikimiausių gamtinių rinkos žaidėjų.

Vykdydami rinkos formuotojo sutartį, turime palaikyti tam tikrą biržos likvidumą už nustatytą kainų skirtumą, t. y. būti visą laiką pasiruošę tam tikrą gamtinių dujų kiekį tiek parduoti, tiek nupirkti. Kadangi koncerno „Achemos grupė“ įmonių gamtinių dujų suvartojimas yra gana didelis, tai mums leidžia už priimtiną kainą tiek parduoti, tiek nupirkti tikrai reikšmingus gamtinių dujų kiekius.

– Elektros perdavimo operatorius „Litgrid“ neseniai pradėjo organizuoti aukcionus elektros tretiniam rezervui įsigyti, o anksčiau šio rezervo tiekėjas būdavo skiriamas Vyriausybės nutarimu. Ar dalyvautumėte aukcione dėl SGD terminalo būtinojo kiekio, jeigu valstybė ryžtųsi tokį aukcioną organizuoti?

– Tikrai svarstytume, bet kiek teko skaityti viešai prieinamą įstatymo projektą, šiame aukcione galės dalyvauti tik tos įmonės, kurių kontrolinį akcijų paketą tiesiogiai ar netiesiogiai valdo valstybė.

Susidėjo daug neigiamų veiksnių

– Kai kurių ekspertų vertinimu, pastaruoju metu Europos gamtinių dujų ir pasaulio SGD rinkoje dujų kaina kyla, nepaisant įprastų tendencijų. Antai gamtinės dujos Europoje antrąjį ketvirtį, prieštaraudamos įprastam sezoniškumui, išliko panašaus lygio kaip ir pirmąjį ketvirtį, o palygint isu tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo ketvirtadaliu. Kokie veiksniai tai lemia?

– Yra keletas priežasčių. Šių metų vasario ir kovo mėnesiais visoje Europoje užėjusi rekordinė šalčio banga lėmė, kad Europos gamtinių dujų saugyklų rezervas buvo išnaudojamas iki 5 metų žemiausio lygio. Todėl dar iki šiol nėra pasiektas reikiamas gamtinių dujų lygis Europos saugyklose (nuo 2016 metų atsilieka apie 2 mlrd. kubinių metrų, o nuo 2015 metų – net apie 6 mlrd. kubinių metrų). Gamtinių dujų saugyklų rezervas būtinas, siekiant užtikrinti saugų gamtinių dujų tiekimą žiemos metu, užėjus dideliems šalčiams.

Dujų kainos kilimą taip pat lėmė mažėjanti vietinė Europos gamtinių dujų gavyba tiek Olandijoje, tiek Šiaurės jūroje.

Svarbus veiksnys yra ir naftos brangimas, tam didžiausią įtaką daro geopolitiniai veiksniai. Visi gamtinių dujų biržų indeksai tiesiogiai koreliuoja su naftos produktų rinka. Šiuo metu „Brent“ rūšies naftos kaina laikosi netoli 80 JAV dolerių už barelį lygio, o metų pradžioje kaina svyravo apie 65 JAV dolerius už barelį.

Taip pat labai didelį poveikį gamtinių dujų kainų kilimui daro aukštos anglių ir taršos leidimų kainos, palyginti su praeitais metais. Anglys yra pagrindinis alternatyvus kuras pakeisti dujas elektros energijos gamyboje. O deginant anglis taip pat reikia įsigyti nemažus kiekius taršos leidimų. Todėl brangstant šioms dviem pozicijoms, brangsta ir gamtinės dujos.

Be to, dėl rekordiškai mažo kritulių kiekio Europoje šiais metais kai kurioms atominėms elektrinėms (Prancūzijoje ir Belgijoje) nebeužtenka vandens lygio rezervuaruose, ir jos nebeišgali aušinti visų veikiančių reaktorių, todėl mažinami elektros gamybos pajėgumai. Šiuos mažėjančius pajėgumus turi pakeisti elektros gamyba iš gamtinių dujų ir anglių, todėl dar labiau kyla gamtinių dujų paklausa.

Pasaulio gamtinių dujų rinkoje itin svarbų vaidmenį vaidina Kinija. Dėl ekologinių priežasčių vis labiau mažindama elektros gamyboje ir chemijos pramonėje naudojamas anglis, Kinija yra priversta jas pakeisti gamtinėmis dujomis. Kadangi Kinija vamzdžiais gali patenkinti tik mažą dalį savo gamtinių dujų poreikio, smarkiai didėja SGD importo paklausa į Kiniją. Tai neleidžia didinti gamtinių dujų pasiūlos į Europą importuojant ir išdujinant SGD.

Kainas diktuoja Azija

– Kodėl pastaruoju metu sparčiai auganti SGD pasiūla ir prekybos apimtis neatpigina dujų? SGD kaina pirmą pusmetį augo tiek Azijoje, į kurią SGD importuota daugiau, tiek Europoje, kur importo apimtis sumažėjo.

– Pagrindinis veiksnys yra Azija. Dėl jau minėtų priežasčių didžiausia SGD paklausa šiuo metu yra ten, nes jie negali pirkti daugiau „vamzdinių“ dujų iš įprastų šaltinių, nes tiesiog neturi fizinių jungčių, todėl didėjant energijos paklausai šiame regione, didėja ir SGD paklausa. SGD plaukia ten, kur moka didžiausia kainą.

Labai geras pavyzdys yra nauji SGD kiekiai, kurie nesenai buvo pradėti gaminti santykinai netoli Europos esančioje Jamalo SGD skystinimo gamykloje, Rusijoje. Prieš pradedant veikti šiai gamyklai ekspertai manė, kad didžioji dalis šios gamyklos kiekių plauks į mažai rizikingą ir gana likvidžią Europos rinką, tačiau dėl kainų skirtumo didžioji dalis šių kiekių yra perkraunama Europos SGD terminaluose ir išplaukia į Aziją.

– Kaip prognozuotumėte vamzdžiu tiekiamų ir SGD santykį Lietuvoje ir Baltijos šalyse artimiausiu laikotarpiu?

– Artimiausiu metu, manau, santykis išliks panašus kaip ir šiais metais. Kitaip tariant, didžiąją dalį importuojamų gamtinių dujų į Baltijos šalis sudarys „vamzdinės“ dujos, nes tai yra logiškas reiškinys esant realiai konkurencijai.

Padeda dujų portfelis ir patikimi tiekėjai

– Kuo „Achema Gas Trade“ išsiskiria iš kitų nepriklausomų gamtinių dujų tiekėjų ?

– Tarp svarbiausių mūsų privalumų yra didžiausio gamtinių dujų portfelio Baltijos šalyse turėjimas bei didžiausias pastovus ir nesezoniškas gamtinių dujų vartojimas. Tai leidžia nesunkiai subalansuoti savo klientams dujų srautus, kurie tiekiami pagal tiesiogiai pasirašytas gamtinių dujų ir SGD pirkimo sutartis su vienais didžiausių pasaulio tiekėjų. Tai padeda užtikrinti savo klientams patikimą gamtinių dujų tiekimą.

Taip pat „Achema Gas Trade“ yra pirmieji iš nepriklausomų tiekėjų, kurie jau pernai įdiegė klientų savitarnos svetainę. Joje mūsų klientai tiesiogiai mato savo gamtinių dujų suvartojimo duomenis ir gali stebėti, ar neviršija savo užsakytų perdavimo pajėgumų. Svetainėje taip pat galima peržiūrėti visą savo suvartojimo istoriją bei, esant poreikiui, pasiimti ankstesnes sąskaitas ir kitus dokumentus.

Šiaip metais dar užsakėme nemažai šios svetainės tobulino darbų, kuriuos, įvertinę klientų poreikius, norime įdiegti nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Taip pat administruojame visus su gamtinių dujų perdavimu ir skirstymu susijusius mūsų klientų mokesčius.