Kinija vilioja jautienos eksportuotojus, bet netraukia grūdų augintojų
Lie­tu­vai sie­kiant gau­ti lei­di­mą eks­por­tuo­ti grū­dus ir jau­tie­ną į Ki­ni­ją, mė­sos per­dir­bė­jai sa­ko, kad tai bū­tų ypač svar­bus žings­nis, o grū­dų au­gin­to­jai ma­no, kad Ki­ni­jos rin­kos at­vė­ri­mas reikš­min­gos įta­kos jų vers­lui ne­tu­rė­tų.

Lietuvos įmonės tikisi netrukus gauti leidimą į Kiniją eksportuoti grūdus.

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas sako, kad rinkos atvėrimas esminių pokyčių grūdų augintojams neturės. „Nemanau, kad Kinijos rinka galėtų turėti įtakos grūdų kainoms Lietuvoje. Didelė rinka, perka grūdus palankiomis sąlygomis iš Rusijos, Amerikos, Australijos. Lietuviškiems grūdams į tokią rinką įsiterpti bus sudėtinga“, – komentavo A. Macijauskas.

Anot jo, lietuviški grūdai yra aukštos kokybės, kuri Kinijai nėra labai svarbi, todėl, gaudami pigesnių grūdų iš kitų valstybių, kinai nebus nusiteikę iš Lietuvos grūdus pirkti brangiau.

A. Macijausko teigimu, Lietuvos grūdininkams įdomesnės Skandinavijos ir Europos Sąjungos, šiaurės Afrikos šalių, Indijos rinkos. Anot jo, svarbiausia, kad šalyje būtų aukštos kokybės produkcijos poreikis ir rinka būtų pasiruošusi už ją mokėti.

Pasak jo, Lietuva Kinijai galėtų pasiūlyti nebent nedidelius kiekius nišinių produktų, kurių norėtų įsigyti turtingieji kinai, pavyzdžiui, aukštesnės kokybės, ekologiškų produktų.

Grūdų perdirbėjų asociacijos duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Lietuva eksportavo 2 mln. tonų grūdų, iš jų – 1,3 mln. tonų kviečių, kurie daugiausiai eksportuoti į Saudo Arabiją, Nigeriją, Ispaniją, Lenkiją ir kitas ES šalis.

Lietuva, tikėtina, artimiausiu metu gaus leidimą į Kiniją eksportuoti ir šaldytą jautieną bei jos subproduktus. Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas Egidijus Mackevičius teigia, kad tai būtų ypač svarbus žingsnis, kurio perdirbėjai laukia daugiau nei penkerius metus. „Tai mums ženkliai padėtų, nes Kiniją laikome viena iš perspektyviausių mokių rinkų ir tikrai galėtume ten patiekti savo produkciją. Turime jautienos, visą laiką esame perteklinėje situacijoje“, – komentavo E. Mackevičius. Pasak jo, perdirbėjai ypač daug naudos tikisi, jei būtų leista eksportuoti subproduktus. Lietuva nesudarytų didelės konkurencijos Kinijos rinkoje, tačiau atradus savo nišą, šalies mažumas taptu privalumu.

Asociacijos duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius Lietuva eksportavo 4,548 tūkst. tonų sušaldytos galvijienos, daugiausiai – į Suomiją (984,4 tonų), Rumuniją (933,1 tonų) ir Latviją (781 toną).