Kiek dienpinigių skirti vaikui?
Ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams, be vi­sų iš­lai­dų iš­lei­džiant vai­kus į mo­kyk­lą, tė­vų ki­še­nes pa­plo­nins ir dien­pi­ni­giai kas­die­nėms smul­kioms vai­kų iš­lai­doms. Eks­per­tų nuo­mo­ne, dien­pi­ni­giai yra svar­būs ir dėl to, kad tai – pui­kus bū­das pra­ktiš­kai mo­ky­ti vai­kus tvar­ky­tis su sa­vo fi­nan­sais ir ug­dy­ti jų fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Lietuvoje 44 proc. 7–18 metų vaikų turinčių tėvų skiria jiems dienpinigiams 1–2 eurus per dieną, 33 proc. skiria 2–5 eurus, o 15 proc. – iki 1 euro per dieną. 3 proc. nurodė vaikams jų poreikiams kasdien duodantys 5–10 eurų, o 5 proc. tėvų dienpinigių neduoda išvis. Tai atskleidė vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ užsakymu „Spinter tyrimų“ 2018 m. gegužę atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas.

Kasdien gaudami tam tikrą sumą, vaikai gali pradėti planuoti, kokiam tikslui juos skirs, kaip ir kada išleis, galbūt dalį atidės ir taupys.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad didesnius dienpinigius vaikams skiria didesnių pajamų grupės atstovai bei vyresnius vaikus turintys tėvai.

„Tyrimas atskleidė, kad didžioji dauguma tėvų stengiasi duoti savo vaikams dienpinigių. Sumos svyruoja, tačiau aiškiai matome, kad daugiausia vaikų Lietuvoje kasdien savo reikmėms gauna 1–2 eurus. Tai yra teigiama tendencija, nes, gaudami pinigų savo smulkioms išlaidoms vaikai turi galimybę pradėti mokytis savarankiškai tvarkytis su finansais“, – sakė „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui.

Finansų ekspertė pataria, kad tėvai taip pat turėtų aktyviai dalyvauti ir padėti vaikui planuoti savo finansus, patarti, kaip juos paskirstyti, leisti pajusti, kokios būna finansinių sprendimų pasekmės ir rezultatai. Pasak jos, vaikams kasdien skiriamų pinigų suma neturi būti itin didelė, bet nėra gerai, jei vaikai dienpinigių negauna išvis.

„Kasdien gaudami tam tikrą sumą, vaikai gali pradėti planuoti, kokiam tikslui juos skirs, kaip ir kada išleis, galbūt dalį atidės ir taupys“, – komentuoja dr. D. Kolmatsui.

Rekomenduojama, kad geriau ugdyti finansinį raštingumą padeda iškart tam tikram laikotarpiui skiriama didesnė pinigų suma – taip vaikas išmoksta paskirstyti turimus pinigus įvairiems tikslams ir matyti savo sprendimų pasekmes.

„Žinoma, pradėti nuo mėnesio sumos gali būti sudėtinga, tad galima palaipsniui didinti vaikui duodamą dienpinigių sumą – tarkime, pradėti nuo vienos dienos, vėliau didinti dienpinigių sumą iki savaitės, o po to visą mėnesio dienpinigių sumą vaikui duoti iškart“, – sakė dr. D Kolmatsui.

Jos teigimu, anksčiau įsisavinęs finansinio planavimo pamokas, vaikas užaugęs daug geriau mokės tvarkytis su savo pinigais. „Gavęs atlyginimą jis jau žinos, kaip jį paskirstyti į atskiras dalis būtinosioms kasdienėms reikmėms, taupyti didesniems pirkiniams, o dalį skirti investavimui bei atidėti ateičiai. Be to, ateityje daug paprasčiau šias žinias gilinti toliau, susipažinti ir pradėti naudotis įvairesniais finansiniais instrumentais, padedančiais kurti bei stiprinti savo ir savo šeimos finansinį pagrindą“, – sakė D. Kolmatsui.