Keliams skirs daugiau nei pusę milijardo
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras par­eiš­kė, kad ki­tais me­tais au­to­mo­bi­lių ke­lių sta­ty­bai ir prie­žiū­rai bus ski­ria­ma dau­giau lė­šų ne­gu prieš 2009 me­tų kri­zę. Ro­ko Ma­siu­lio tei­gi­mu, 2019 me­tais tam biu­dže­te nu­ma­ty­ta 578 mln. eu­rų. 

„Kitais metais, įvertinus tai, kad akcizo surinkimas didėja, pagal prognozuojamus surinkimus ir pagal prognozuojamas europines lėšas, matome, kad viršysime pirmą kartą prieškrizinį lygį“, – Seime antradienį teigė ministras.

R. Masiulis akcentavo, kad didesnis finansavimas bus pasiektas, mažėjant Europos Sąjungos (ES) fondų paramai.

„Kitais metais Lietuva gaus (iš ES fondų – BNS) tik 41 mln. eurų lėšų ir ta mažėjimo tendencija tik tęsis, todėl turėsime remtis tik savo lėšomis“, – teigė R. Masiulis.

Anot jo, 2009 metais ES parama keliams siekė 200 mln. eurų, o kartu su valstybės lėšomis – 524 mln. eurų, tuo metu šiemet – 517 mln. eurų.

„Šiemet jau beveik pasiekėme prieškrizinį lygį“, – tvirtino R. Masiulis.

Į Kelių programą lėšos pervedamos iš kuro akcizų, kelių mokesčių, įmokų už transporto priemonių registravimą, iš sunkiasvorio transporto ir kitų įmokų.

Nuo šių metų į programą pervedama 48 proc. lėšų, surenkamų iš degalų akcizų (iki tol – 65 proc.).

Pernai keičiant Kelių programos finansavimo tvarką, 17 punktų sumažinant akcizo pajamų dalį, valdantieji teigė, kad kelių finansavimas šiemet šiek tiek išaugs, nes didėja akcizo tarifas, o opozicija tikino, kad sumenks, mažėjant ES paramai.