Keičiasi „Vilniaus prekybos“ vadovas ir valdybos pirmininkas
Nuo šių me­tų ko­vo 15 d. „Vil­niaus pre­ky­bos“ val­dy­bą pa­pil­dė du nau­ji na­riai – Me­ri Na­vic­kė ir Man­tas Kun­cai­tis. Me­ri Na­vic­kė iš­rink­ta ir val­dy­bos pir­mi­nin­ke, o Man­tas Kun­cai­tis pa­skir­tas nau­juo­ju bend­ro­vės va­do­vu. Bu­vu­si „Vil­niaus pre­ky­bos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė ir di­rek­to­rė Jo­lan­ta Bi­vai­ny­tė to­liau eis val­dy­bos na­rės par­ei­gas.

Nuo šiol „Vilniaus prekybos“ valdybą sudaro Meri Navickė (pirmininkė), Jolanta Bivainytė, Jurgita Šlekytė, Rytis Jezepčikas, Robertas Čipkus ir Mantas Kuncaitis, rašoma pranešime spaudai.

„Vilniaus prekyba“ tampa vakarietiška, greita, atvira organizacija. Džiugu, kai jauni ir užsienyje įgavę patirties lietuviai grįžta dirbti į Lietuvą, ir tikiu, kad Manto asmeninės savybės puikiai tinka vadovauti atsinaujinančiai „Vilniaus prekybai“, – teigia Jolanta Bivainytė.

„Šį iššūkį priėmiau, nes mane „veža“ galimybė kurti lanksčią ir save ugdančią organizaciją, paremtą lygiaverčiais santykiais su grupės bendrovėmis. Jaučiuosi tvirtai, nes jau kurį laiką „Vilniaus prekybos“ įkūrėjas Nerijus Numavičius pagal mentorystės principus padeda man suprasti šio verslo kūrimosi ištakas bei dalinasi savo patirtimis ir vertybėmis“, – sako Mantas Kuncaitis, naujasis „Vilniaus prekybos“ vadovas.

26-erių metų Mantas Kuncaitis savo karjerą pradėjo Londone, kur dirbo konsultantu IBM antrinėje įmonėje „Promontory Financial Group“ ir teisininku tarptautinėje bendrovėje „VHR“. Nuo 2018 metų spalio mėnesio ėjo „Metodika“ B.V. teisininko pareigas. Prieš prisijungdamas prie šios įmonių grupės jis dalyvavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikloje. Mantas Kuncaitis Karališkame Londono koledže yra baigęs Europos politinės ekonomikos magistro studijas, Grinvičo universitete įgijo teisės bakalaurą. Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės Valdybos narys. Vienas iš Londone įsteigto Psichologinės paramos ir informacijos centro lietuviams įkūrėjų.

32-ejų Meri Navickė „Metodika“ B.V. vadovė. „Metodika“ B.V. yra „Vilniaus prekybą“ ir „NDX Group“ kontroliuojanti bendrovė, kartu atliekanti ir N. Numavičiaus šeimos biuro funkcijas.