Keičiasi „Norfos mažmenos“ vadovas
Bend­ro­vės „Nor­fos maž­me­na“ val­dy­bos spren­di­mu nuo rug­sė­jo 10 d. kei­čia­si bend­ro­vės va­do­vas – „Nor­fos maž­me­na“ di­rek­to­riu­mi ta­po Aud­rius Po­ce­vi­čius, ku­ris pa­kei­tė Liu­tau­rą Čiur­lį.

A. Pocevičius taip pat dirbs bendrovės valdyboje, rašoma pranešime spaudai.

A. Pocevičius jau vadovavo „Norfos mažmenai“ nuo 1998 m. iki 2006 m. Vėliau jis valdė kitą su „Norfos“ savininkais susijusią įmonę – UAB „Norfos vaistinę“.

„Privalome greičiau keistis konkurencinėje aplinkoje. Atnaujindami įmonės valdymo struktūrą bei rotuodami vadovų komandą užtikrinsime tolesnę sėkmingą bendrovės veiklą. Pagrindinis mūsų prioritetas – pirkėjo poreikiai. Ir toliau sieksime, kad „Norfa“ prekybos tinkle vyrautų produkcija, kurios kokybės ir kainos santykis būtų optimalus“, – sakė „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas Dainius Dundulis.

Šiuo metu šalyje veikia 141 „Norfa“ parduotuvė. 2018 m. bendrovė planuoja atidaryti 10 naujų prekybos centrų, į kuriuos ketina investuoti apie 15 mln. eurų.

„Norfos mažmenoje“ dirba daugiau kaip 3 300 darbuotojų.

Pagal pardavimų apimtis „Norfa“ yra trečias pagal dydį mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje. „Norfos mažmenos“ 2017 metų prekių ir paslaugų apyvarta siekė 550,482 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) – 7,27 proc. daugiau negu 2016 metais, kai bendrovės pardavimai sudarė 513,176 mln. eurų. Be PVM apyvarta išaugo 7,29 proc. – nuo 427,456 mln. iki 458,612 mln. eurų.

„Norfos mažmena“ priklauso „Norfos“ įmonių grupei ir kartu su bendrove „Rivona“, užsiimančia logistika, tarptautiniais pervežimais, nekilnojamo turto nuoma ir kita veikla, sudaro grupės branduolį.