Kauno hidroelektrinėje planuojama įrengti energijos kaupiklį
Kau­no hid­roe­lek­tri­nė­je ke­ti­na­ma dieg­ti vie­no me­ga­va­to ga­lios ener­gi­jos kau­pik­lį. Sėk­min­gai įgy­ven­di­nus hid­roe­lek­tri­nės ir kau­pik­lio si­ner­gi­jos pro­jek­tą, tai bū­tų pir­ma to­kio ti­po ino­va­ci­ja, o kau­pik­lis – vie­nas di­džiau­sių Bal­ti­jos šalyse

Kaip nurodoma įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) pranešime spaudai, šis kaupiklis leistų palaikyti stabilų elektros tinklo dažnį ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius. Šiuo metu dažnio reguliavimo paslaugą Baltijos valstybėms daugiausia teikia posovietiniame energetikos sistemos BRELL žiede veikiančios Rusijos elektrinės.

„Kaupiklio projektas labai svarbus Lietuvai užsitikrinant nepriklausomą dažnio reguliavimo paslaugą šalies viduje. Lietuvai tai taps itin aktualu 2025 metais, kai Baltijos valstybės atsijungs nuo BRELL žiedo ir prisijungs prie žemyninės Europos tinklų. Sėkmingai įgyvendintas hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektas galėtų būti puikus pirminio rezervo šaltinis, jis leistų pasiūlyti perdavimo sistemos operatoriui kokybišką paslaugą“, – sakė LEG gamybos direktorius Darius Kucinas.

Didelės galios (20 megavatų ir daugiau) ličio jonų energijos kaupikliai jau spėjo išpopuliarėti JAV, Australijoje ir dalyje Vakarų Europos šalių. Ateityje, didėjant sisteminių paslaugų poreikiui Baltijos valstybėse, energijos kaupiklio technologiją būtų galima pritaikyti daug galingesniems Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatams.

„Kaupiklio technologija leistų modernizuoti Kauno hidroelektrinę ir praplėsti Lietuvoje jau veikiančios infrastruktūros galimybes bei prisidėti prie Baltijos valstybių elektros sistemų stabilumo įgyvendinant sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais projektą. Tikimės, kad į projektą aktyviai įsitrauks ir kitos suinteresuotos šalys – perdavimo sistemos operatorius bei energijos rinką reguliuojančios institucijos“, – pranešime spaudai teigė „Lietuvos energijos“ infrastruktūros ir plėtros direktorius Dominykas Tučkus.

Kaupiklio ir hidroagregato sinergijos projektas įgyvendinamas kaip „Lietuvos energijos“ Inovacijų centro atviros kultūros iniciatyvos dalis. Iniciatyva suteikia galimybę grupės įmonėse dirbantiems specialistams siūlyti ir įgyvendinti inovatyvius sumanymus, pritraukia potencialių idėjų iš išorės per įvairius renginius, pavyzdžiui, per hakatonus.

Viešųjų pirkimų konkursą energijos kaupiklio įrangai įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“ planuoja skelbti artimiausiu metu.