Kauniečiai sieks įsitvirtinti tarp didžiausių Europos skaitiklių gamintojų
Ša­lies ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nės įran­gos pir­ki­muo­se daž­niau ren­ka­si vo­kiš­ką pro­duk­ci­ją – tei­gia­ma, kad ji pi­ges­nė nei to­kia pat lie­tu­viš­ka. Bet vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se van­dens bei ši­lu­mos aps­kai­tos prie­tai­sus ir duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mas ku­rian­ti ir ga­mi­nan­ti Kau­no re­gio­no įmo­nė ga­my­bos apim­tis pla­nuo­ja pa­di­din­ti 10 kar­tų – ga­mi­na­ma eks­por­tui.

Vadovautis nuostata „rinkis prekę lietuvišką“, pasak verslo, neskatina šalies valdžios įteisinta tvarka.

„Visi apskaitos prietaisai, esant poreikiui, perkami viešojo konkurso būdu. Prietaisai privalo atitikti galiojančius standartus, būti suderinami su bendrovės turimomis duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemomis bei įranga. Pagal įstatymų reikalavimus, perkama iš mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo. Gamintojo pavadinimas ar kilmės šalis reikšmės neturi“, – teigė „Kauno energijos“ atstovas spaudai Ūdrys Staselka.

Vadovautis nuostata „rinkis prekę lietuvišką“, pasak verslo, neskatina šalies valdžios įteisinta tvarka.

Lietuviška produkcija – brangesnė

Jam antrino Gitis Urbelis, „Giraitės vandenys“ direktorius. Ši įmonė daliai Kauno rajono gyventojų tiekia vandenį ir šalina nuotėkas. Pasak G. Urbelio, pagrindinis kriterijus, nurodomas viešųjų pirkimų konkurso dokumentuose – apskaitos prietaiso diametras, kiti jau būtų pertekliniai. „Išimtis gal tik vadinamieji stabdžiai, garantuojantys tikslesnį suvartojamo vandens kiekio nustatymą“, – patikslino įmonės direktorius.

Yra žinoma, kad labai svarbus yra apskaitos prietaiso tinkamumo naudoti laikotarpis, kuris lemia jo atsiperkamumą. Tai irgi reglamentuota įstatymu: vandens skaitiklius būtina keisti kas ketverius metus. „Kiek žinau, dabar jau siūlomas penkerių metų šis terminas, o kažkada jis buvo vos dveji“, – sakė G. Urbelis. „Giraitės vandenys“ pastaruoju metu montuoja Vokietijoje pagamintus vandens skaitiklius.

„Kauno vandenys“ administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius Ramūnas Šulskus „Lietuvos žinioms“ teigė, jog ši bendrovė šiuo metu naudoja slovakų, vokiečių ir lenkų gamybos vandens apskaitos prietaisus, kurie atitinka ES nustatytus standartus. Neseniai įmonė įsigijo 248 lenkų gamybos dviejų srautų šalto vandens skaitiklius, ant kurių yra galimybė sumontuoti ir nuotolinio duomenų nuskaitymo perdavimo įrangą.

„Giraitės vandenų“ direktorius neslėpė: lietuviška Kauno regiono įmonės „Axioma Metering“ produkcija yra brangesnė nei, pavyzdžiui, „International GmbH & Co“.

Tačiau šių lietuviškų prietaisų kaina tenkina vartotojus kitose šalyse: lietuviškų Kauno įmonės apskaitos prietaisų eksportas sudaro apie 70 proc. jos apyvartos. Įmonės produkciją naudoja daugiau kaip trisdešimties pasaulio šalių įmonės ir gyventojai: nuo kaimyninių regionų, iki Japonijos, JAV ir Pietų Afrikos respublikos. Pagrindinės eksporto šalys – Vokietija, Italija, Didžioji Britanija, Latvija, Ukraina ir Baltarusija.

Po vienu stogu

Sausį Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) planuojamos dar vienos įkurtuvės. Šalia jau veikiančių daugiau kaip 30 įmonių, gamybą pradės ir „Axioma Metering“. Pastačiusi gamyklą, bendrovė planuoja ženkliai padidinti apskaitos prietaisų gamybos apimtis ir per kelerius metus įsitvirtinti tarp penkių didžiausių šios srities gamintojų Europoje.

Gamykla kyla 1,6 ha ploto sklype, kuriame bus įrengtos beveik futbolo aikštės dydžio patalpos: 5,5 tūkst. kv. m gamybinės ir 1,7 tūkst. kv. m ploto – administracinės. Modernioje, robotizuotais procesais valdomoje skaitiklių gamykloje bus 200 darbo vietų.

Pasak „Axioma metering“ generalinio direktoriaus Igno Vosyliaus, visi naujosios gamyklos statybų darbai vykdomi pagal numatytą grafiką. „Šiuo metu naujai statomoje apskaitos prietaisų gamykloje Kauno LEZ atliekami paskutiniai statybų darbai, montuojama technologinė įranga, ją baigti testuoti planuojame šį mėnesį. Gamybinės patalpos jau įrengtos, administracinės patalpos taip pat netrukus bus baigtos. Prasideda statinio užbaigimo procesas. Atlikta beveik 90 procentų visų darbų, kad gamyklą galima būtų laikyti baigta“, – sakė įmonės vadovas.

Bendrovės laukia intensyvus laikotarpis – baigus montuoti įrangą, prasidės darbuotojų mokymai, į gamyklą atvyks įrangos paleidimo inžinieriai ir gamintojų atstovai.

Modernioje gamykloje vienoje vietoje bus vykdomi visi apskaitos prietaisų gamybos procesai. „Visas skaitiklių gamybos operacijas, kurias sudaro skirtingi procesai, apjungiame po vienu stogu. Tai retas reiškinys Lietuvos pramonėje“, – pabrėžė pašnekovas.

Naujoje gamykloje bus gaminami išmanieji ultragarsiniai vandens ir šilumos apskaitos prietaisai, tarp jų – ir naujausias išmanusis vandens skaitiklis „Qalcosonic W1“, kuriam rugsėjį buvo suteiktas MID (angl. Measuring Instruments Directive) sertifikatas. „Tai reiškia, kad skaitiklis atitinka aukščiausio lygio metrologijos normas ir yra paruoštas komercinei vandens apskaitai Europos Sąjungoje“, – pasakojo įmonės vadovas. Į šio prietaiso kūrimą investuota 1,7 mln. eurų. Itin tikslia apskaita ir neribotomis ryšio galimybėmis išsiskiriantį prietaisą įmonė su kitais naujais produktais pristatė vienoje didžiausių šios srities parodų „European Utility Week 2018“ Austrijoje.

Įmonėje jau kuriami produktai, kurie rinkai bus pristatyti 2020 metais. Bendrovė ruošiasi naujos kartos kompozitinių ultragarsinių šilumos ir vandens skaitiklių kūrimo darbams, kurių vertė – 7,2 mln. eurų. Įmonė šiam projektui tikisi paramos ir iš ES fondų.

Šiuo metu bendrovė gamina apie 60 tūkst. skaitiklių, o naujoje gamykloje turės galimybę gaminti 1,3 mln. prietaisų per metus. Įgavus pagreitį, gamybą tikimasi pakelti iki pilno pajėgumo. Įgyvendinus pirmąją plėtros fazę, numatoma gamybinę bazę ženkliai plėsti.

Tiksliniai įmonės klientai – komunalinio ūkio bendrovės, diegiančios vandens ir šilumos apskaitos prietaisus. Pirmasis taikinys – apie 50 stambių ir vidutinių tokio profilio įmonių Šiaurės šalių ir Vakarų Europos rinkose, taip pat žvalgomasi į Artimųjų Rytų, Lotynų Ameriką ir Pietryčių Aziją.