Karjerų panoramą gyvina modernizacijos ženklai
At­ši­lus orams įša­las ap­lei­džia ir ša­lies ka­sy­bos įmo­nių veik­lą. Kai ku­rio­se jų, be įpras­tų dar­bų, vyks­ta ir mo­der­ni­za­ci­jos pro­ce­sai.

„Žiemos sezonas, ypač mažesnėms kasybos įmonėms, nėra labai palankus tiek kasybos apimties, tiek produkcijos realizavimo požiūriu, – „Lietuvos žinioms“ sakė Lietuvos karjerų asociacijos (LKA) prezidentė Vyda Elena Gasiūnienė. – Šiuo metu kasybos bendrovės jau dirba visu pajėgumu. Jos pasiruošusios aprūpinti paklausia produkcija statybos pramonę, tenkinti geležinkelio, automobilių kelių, žvyrkelių tiesimo ir kitus poreikius, taip pat viliasi spartesnio darbų užsakovų atsiskaitymo už pateiktą produkciją.“

Norėdami būti konkurencingi šalies kasėjai modernizuoja procesus ir, užsitikrinę ES paramą, įgyvendina ekoinovacijų projektus. Pasak V. E. Gasiūnienės, pažangūs ir žemės gelmių išteklių kasybą bei perdirbimą tausojantys sprendimai, diegiami technologinėje linijoje, garantuoja ne tik produkcijos pagaminimą pagal aukščiausius kokybės standartus, daugiau jos rūšių, bet ir didina veiklos produktyvumą, mažina neigiamą įtaką aplinkai.

„Konkurencingumas skatinamas siekiant produktų savikainos mažinimo, plečiant jų pasiūlą ir stengiantis kiek galima racionaliau naudoti gamtinius išteklius. Tiek vidaus, tiek išorės konkurencija nemažėja, reikalavimai produktų kokybei ir aplinkos apsaugai keliami dideli, todėl tik nuolatinis technologijos modernizavimas ir tikslus gamybos planavimas leidžia būti vienam mineralinių medžiagų gavybos sektoriaus lyderių“, – tvirtino „Dolomito“ generalinis direktorius Gediminas Skvernys.

Šiuo metu LKA priklauso 25 įmonės: ne tik eksploatuojančios karjerus, bet ir technika bei įranga kasėjus ir perdirbėjus aprūpinančios bendrovės. Beje, asociacijos narės yra didžiausios šio segmento įmonės. Iš viso Lietuvoje veikia apie 100 smulkių kasėjų.

Norėdami būti konkurencingi šalies kasėjai modernizuoja procesus ir, užsitikrinę ES paramą, įgyvendina ekoinovacijų projektus.

LKA prezidentė pabrėžė, kad ekoinovacijas paprastai gali įgyvendinti tos bendrovės, kurios pasižymi dideliu kasybos pajėgumu ir turi tam resursų. „Daugiau kaip pusės LKA įmonių kasybos apimtis nėra didelė“, – pridūrė V. E. Gasiūnienė.

Sunkvežimius išstums konvejerių linija

Trakų rajono Šventininkų kaime žvyro karjerą eksploatuojanti UAB „Šventininkų karjeras“ ekoinovacijų projektą pradėjo įgyvendinti šiemet. Jį baigus technologiniame procese nebeliks trijų sunkiasvorių mašinų, iš kasimo vietos smėlį ir žvyrą vežančių prie produkcijos plovimo bei rūšiavimo įrenginių. Sunkvežimiai bus pakeisti konvejerių linija.

„Tai leis sumažinti dyzelinių degalų naudojimą. Trims sunkvežimiams jų per metus reikia apie 80 tūkst. litrų. Įmonė taip pat pakeitė susidėvėjusius smėlio plovimo ir skaldos gamybos įrenginius. Didiname sandėlių plotą, kad galėtume greičiau ir patogiau aptarnauti klientus. Modernizavimas vykdomas produkcijos kokybei gerinti ir darbo našumui didinti, kartu siekiant sumažinti išmetamų kietųjų dalelių kiekį“, – pasakojo įmonės vykdomasis direktorius Romusas Zūbas.

Ekoinovacijų projektą įgyvendina ir bendrovė „Žvyro karjerai“, eksploatuojanti vieną didžiausių Lietuvoje – Serapiniškių – ir Margio smėlio bei žvyro telkinius, esančius Trakų rajone. Karjeruose iš vietinių naudingųjų išteklių gaminamas įvairios frakcijos smėlis, žvirgždas, žvirgždo atsijos ir žvirgždo skalda. Šie produktai naudojami keliams, geležinkeliams tiesti, asfaltbetoniui, betonui ir gelžbetoniui gaminti, įvairiems statybos darbams bei aplinkai tvarkyti. Įmonė taip pat tiekia dolomito skaldą, importuoja granito žaliavą ir iš jos Trakų karjere gamina įvairios frakcijos granito skaldą. „Žvyro karjerai“ šiuo metu įgyvendina projektą „Karjero technologinės bazės modernizavimas siekiant padidinti veiklos produktyvumą ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai“. Jis leis atnaujinti gamybos bazę, sumažinti degalų, elektros ir vandens vartojimą gamybos procesuose bei prisidės prie taršos mažinimo aplinkai ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo.

Modernizavo tris gamybos linijas

Akcinė bendrovė „Dolomitas“, eksploatuojanti telkinį „Petrašiūnai-2“ Pakruojo rajone, projektą „Įmonės investicijos į išteklius taupančias technologijas“ baigė 2017 metų spalį. Įmonė įsigijo mineralinių miltelių gamybos liniją ir įsirengė naują gamybos cechą. „Iš esmės šį cechą sudaro žaliavos malimo agregatai, kuriems veikti savo ruožtu buvo įrengta galinga elektros tiekimo sistema, pastatyti žaliavos maitinimo prietaisai, produkto sandėliavimo, suskystintų dujų talpyklos, įdiegta gamybos valdymo ir produkto krovimo automatinė sistema“, – aiškino įmonės generalinis direktorius G. Skvernys.

Kartu su mineralinių miltelių dalimi projektas apėmė ir karjere esančių dviejų žaliavos apdirbimo linijų modernizavimą. Buvo sumontuotas naujas skaldos plovimo mechanizmas III gamybos linijoje ir įrengtas naujas žiauninis trupintuvas II gamybos linijoje. Įgyvendindama šį projektą bendrovė savo lėšomis taip pat įsigijo naują krautuvą, naudojamą IV technologinėje linijoje.

Minėtų trijų gamybos linijų modernizavimas leidžia įmonei per metus sutaupyti daugiau kaip 300 tūkst. kWh elektros energijos, kuri sudaro nemažą produkto savikainos dalį. Sumažėjo ir vandens, skirto žaliavai plauti, suvartojimas. O nauja krovimo ir žaliavų transportavimo technika padės mažinti karjero transporto sudeginamų degalų kiekį. Be to, naujesni įrenginiai našesni, todėl didėja gamybos produktyvumas.

Gamina naują produktą

Modernizacija suteikė pakruojiškiams galimybę imtis naujo produkto gamybos. Praėję metai buvo pirmi, kai mineraliniai milteliai pradėti tiekti rinkai. „Mineraliniai milteliai dažniausiai naudojami asfaltbetoniui gaminti kelių statybos sektoriuje. Tačiau jų panaudojimo spektras yra platesnis, pirmiausia – chemijos ir statybinių medžiagų pramonės gaminiuose. Taigi darbas naujose rinkose – dar prieš akis, – kalbėjo G. Skvernys. – Svarbu pažymėti, kad Lietuvos rinkoje daugiau kaip pusę suvartojamų mineralinių miltelių sudarė importiniai milteliai. Tad gaminiai iš vietinės žaliavos – nelikvidžių arba anksčiau nenaudotų produktų – yra ir ekonomiškai, ir ekologiškai teigiamas dalykas.“

Pastaraisiais metais įmonė susidūrė su tam tikros nelikvidžios frakcijos skaldos pardavimo problemomis ir su atsijų iš plaunamos žaliavos dalelių, kurios nusėda nusėsdinimo laukuose, praradimu. Įrengus mineralinių miltelių gamybos liniją šios mažai likvidžios ar anksčiau beveik nenaudojamos išplautos dalelės tapo miltelių gamybos žaliava. Kitaip tariant, naudingųjų iškasenų panaudojimas pasidarė gerokai racionalesnis.

Pasak įmonės vadovo, gamybos apimtį labiau reguliuoja rinkos poreikis, o ne gamybos pajėgumas. „Tačiau dabar, kai turime naujų įrenginių, bus galima efektyviau tenkinti rinkos poreikius, gaminti didesnį spektrą produktų ir konkurencingesne kaina. Kaip žinome, pastaraisiais metais vis didėja mineralinių medžiagų importas iš Lenkijos, Baltarusijos. Tad šalies įmonėms labai svarbūs visi veiksniai, leidžiantys mažinti savikainą ir didinti konkurencingumą“, – teigė „Dolomito“ generalinis direktorius.