Kaip valstybės tarnautojams suskaičiuoti atlyginimą
Nuo šių me­tų sau­sio 1 d., įsi­ga­lio­jus nau­jai Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­dak­ci­jai, kei­čia­si vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mas. Pa­žy­mė­ti­na, kad po mo­kes­čių re­for­mos nuo 2019 m. sau­sio 1 d. pa­ki­to ir par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis, ku­ris da­bar sie­kia 173 eu­rus (2018 m. – 132,5 eu­ro).

LR Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiuoklę, kurioje savarankiškai galima pasiskaičiuoti atlyginimo pokytį (iki 2018 m. pabaigos ir nuo 2019 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo įstatymo pakeitimai) „ant popieriaus“ ir atskaičius mokesčius. Norintys matyti išsamesnę ir detalesnę informaciją galės naudoti išplėstinę skaičiuoklės versiją.

„Skaičiuoklė yra paprastas ir greitas būdas kiekvienam valstybės tarnautojui, kuris nėra tikras, kaip keisis jo atlyginimas įsigaliojus naujai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai, savarankiškai pasitikrinti atlyginimo pokytį“, – pranešime spaudai sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Taip pat Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tęsia konsultacijas savivaldybėms bei kitoms institucijoms, kurioms aktualūs nuo sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai.

2018 m. duomenimis, Lietuvoje valstybės tarnyboje dirbo 53 451 darbuotojas (palyginimui 2017 m. – 54 823, 2016 m. – 55 125).