Kaip atrodys „Smiltynės perkėlos“ naujasis terminalas
„Smil­ty­nės per­kė­lo­je“ pra­si­dės Nau­jo­sios per­kė­los ter­mi­na­lo sta­ty­bos. Šiam tiks­lui pa­skelb­tas pro­jek­ta­vi­mo kon­kur­sas, o sta­ty­bas pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti jau ki­tais me­tais. Kaip pra­ne­ša­ma, ter­mi­na­le įsi­kur­tų ne tik lai­vų re­mon­to dirb­tu­vės, įmo­nės ad­mi­nis­tra­ci­ja, bet ir mo­der­nios klien­tų lau­ki­mo sa­lės, bi­lie­tų ka­sos, ka­vi­nė su te­ra­sa į Kur­šių ne­ri­jos kraš­to­vaiz­dį bei biu­rai.

Dabartinis Naujosios perkėlos pastatas statytas dar 1982-iais – jis baigia skaičiuoti jau ketvirtą dešimtmetį. Todėl natūralu, kad statinys ne tik pasenęs morališkai, bet jau ir nebeatitinka šiandienos poreikių. Tad praėjusiais metais įmonė paskelbė konkursą, kuriuo siekta sulaukti architektūrinių sprendimų, kaip galėtų atrodyti naujasis terminalas. Iš pateiktų šešių vizijų buvo išsirinkta viena, kuri, „Smiltynės perkėlos“ manymu, geriausiai atspindinti įmonės veiklą.

Anot įmonės vadovo Dariaus Butvydo, bus sutvarkyta ne tik čia esanti infrastruktūra, bet ir atnaujintos krantinės, įrengti pontoniniai tilteliai, praplatintos keltų aparelės, kad eismas į laivus vyktų dviem juostomis. Tad visos šios permainos ženkliai pagerins klientų aptarnavimo kokybę ir sumažins laukimo laiką prie keltų.

Architektai, kurdami pastato viziją, esminiu motyvu pasirinko judėjimą. Taip buvo sukurtas dinamiškas objektas, kuris papildo nuolat judantį uosto gyvenimą. Numatoma, kad naujasis terminalas bus trijų aukštų ir dviejų korpusų, kuriuos sujungtų tiltas, tarnaujantis, kaip laivų išlydėjimo terasa.

Pastate įsikurtų keltų remonto dirbtuvės, bilietų kasos, modernios klientų laukimo salės, įmonės administracija ir biurai kitoms kompanijoms. Taip pat dengtos ir atviros automobilių stovėjimo aikštelės, kurios talpintų per šimtą automobilių, kavinė su daugiau kaip dviejų šimtų kvadratinių metrų terasa, iš kurios atsivertų vaizdas į uostą ir Kuršių neriją.