Kainas mažinti siūlo įvedant prievoles
Tarp Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tų prie­mo­nių kai­noms ma­žin­ti siū­lo­mas įpa­rei­go­ji­mas vals­ty­bi­nėms įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms 50 proc. mais­to pro­duk­tų įsi­gy­ti iš vie­tos ga­min­to­jų, skel­bia nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

„Įstatymas galiotų ne tik regionuose veikiantiems smulkiesiems prekybininkams, bet ir kitiems prekių ir paslaugų tiekėjams. Pavyzdžiui, spausdinimo paslaugas ar kanceliarines prekes pirkėjui savivaldybėse galėtų tiekti ir konkursus laimėjusios vietos įmonės“, – portalui teigė Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Mėsos perdirbėjų asociacijos prezidentas Egidijus Mockevičius neabejoja, kad ši nuostata diskriminuotų dalį verslininkų, be to, būtų sunku sukontroliuoti, ar įstatymų nesinaudoja pepardavinėtojai. Priemonę dėl nenuoseklumo kritikuoja ir Verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus.