Julija Rimšelė: menininkė, įkūrusi programavimo mokyklą
Vil­nie­tė Ju­li­ja Rim­še­lė tre­čius me­tus va­do­vau­ja pa­čios įkur­tai „Vil­nius Co­ding School“. Per tą lai­ką prog­ra­muo­to­jus ren­gian­ti mo­kyk­la ati­da­rė fi­lia­lus Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Ry­go­je. Tea­tro va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si jau­na mo­te­ris ti­ki­no, kad kū­ry­bos šia­me dar­be, ko ge­ro, dau­giau nei tea­tro sce­no­je.

Prieš įkurdama programavimo mokyklą Julija penkerius metus turėjo internetinę drabužių parduotuvę. Iš meno ir mados pasaulio pasukusi į visai priešingą – programavimo – sritį, ji sako nė karto nesusidūrusi su ypač populiaria nuostata, kad programavimas – ne moters veiklos sritis.

Šiuo metu auginanti dešimties mėnesių dukrelę Oliviją Julija prisipažino, jog derinti motinystę ir verslą, ko gero, didžiausias gyvenimo iššūkis.

Palaikė ir skatino

„Visiškai nepritariu, esą informacinės technologijos, programavimas ir panašūs dalykai – vyrų pasaulio dalis. Visi stereotipai ir menami sunkumai kyla mūsų pačių galvose. Dažnai pačios moterys mėgsta sakyti, kad joms nesiseks IT srityje, ir tiesiog tarsi prisišaukia nesėkmę. Per tą laiką, kai kūriau „Vilnius Coding School“, nė karto negirdėjau teiginio ar pastabos, kad tai ne moteriška“, – tikino J. Rimšelė.

Pašnekovės teigimu, kai apsiimi ką nors daryti, reikia tiesiog iš visų jėgų stengtis, kad pasisektų. Paskatinimo drąsiai imtis naujos veiklos ji pirmiausiai sulaukė iš savo vyro Evaldo, dirbančio farmacijos srityje. Garsiai visiems nepasakojanti apie sumanymus, idėją imtis naujos, Julijai dar nežinomos veiklos, pirmiausia ji aptarė su vyru ir sulaukė visokeriopos paramos, drąsinimo ir tikėjimo, kad pasiseks. Dar tuomet, kai turėjo elektroninę drabužių parduotuvę, Julijai dažnai prireikdavo programavimo, šiuo reikalu kreipdavosi į profesionalus, tad IT pasaulis jai nebuvo visai nepažinta žemė.

Ne vaikų mokykla

„Vilnius Coding School“ skirta mokyti programavimo ne jaunąją kartą, o vyresnius žmones, kurie dėl kokių nors priežasčių nėra visiškai patenkinti savo veikla, praradę darbą ar ieškantys naujų iššūkių.

„Naujos galimybės“ – mūsų veiklos raktiniai žodžiai, ir tuo mes labai aistringai tikime. Malonu padėti žmonėms, kurie, nors ir turi darbą, bet jaučiasi sutrikę, nepatenkinti tuo, ką daro, nori ką nors keisti“, – tikino pašnekovė.

Informacinių technologijų specialistų poreikis dabar didžiulis, todėl, Julijos teigimu, svarbu padėti žmonėms persikvalifikuoti. Programavimo mokykla ne tik parengia būsimus programuotojus, bet ir padeda jiems rasti darbą baigus intensyvius mokymo kursus. Pasak Julijos, kai žmogus jau patyręs, kas yra darbo santykiai, su juo daug lengviau dirbti, iš karto galima aptarti, kur konkrečiai jis norėtų dirbti, padėti pasiruošti pokalbiui su darbdaviu, pasirinkti tinkamą kolektyvą.

„Kai pradėjome veiklą, mažai kas tikėjo, kad mums tai pavyks. Tačiau kol kas viskas veikia. Labiausiai įkvepia mūsų mokinių sėkmės istorijos: štai turėjome vieną emigracijoje gyvenantį vyriškį, kuris į mūsų programavimo mokymus užsirašė dar gyvendamas užsienyje. Prisipažino, jog buvo nedrąsu pirkti bilietus grįžti į Lietuvą, kamavo abejonės, ar jam pasiseks rasti darbą. Tačiau pasiryžo, baigė mokymus, rado gerai apmokamą darbą Lietuvoje ir jaučiasi laimingas“, – džiaugėsi mokyklos įkūrėja.

Julijos Rimšelės įkurtos programavimo mokyklos šūkis - "Naujos galimybės".Romo Jurgaičio nuotrauka

Jos teigimu, programavimo mokyklos specialistų padedami programuotojų darbą jau susirado apie 1, 5 tūkst. žmonių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

„Vilnius Coding School“ atidarė programavimo mokyklą ir Latvijoje. Julija juokavo, kad iki Rygos tiesiog nuėjo pėsčiomis su tuo pačiu kolektyvu, kuris dirba Lietuvoje. Mokyklai Rygoje vadovauja latvis, tačiau mūsiškiai akylai kuruoja šios įstaigos veiklą, pritaikydami Lietuvoje sukauptą patirtį. „Rygoje tokių mokyklų iš viso nebuvo, o programuotojų poreikis irgi didžiulis“, – aiškino pašnekovė.

Pasak jos, iš pradžių planuodami veiklą nesitikėjo tokios sėkmės. „Manau, tiesiog atsiradome laiku ir vietoje – žmonės jau pasiruošę keisti gyvenime tai, kas jų netenkina“, – pasidžiaugė Julija.

Pasimokė iš klaidų

„Esu baigusi teatro vadybos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA), taip pat politologiją, tad juokauju, jog gavau „miksuotą“ išsilavinimą – ir menų, ir sausesnių mokslų. Jeigu studijuojant LMTA kas nors būtų išpranašavęs, kad manęs laukia veikla, susijusi su mokykla, būčiau nepatikėjusi, – šypsodamasi sakė J. Rimšelė. – Tada atrodė, kad mano gyvenimo kelias bus susijęs su menu, teatru. Šiandien mano šūkis „Naujos galimybės“ teatre praktiškai nepritaikomas, mano akimis, šioje srityje reikia revoliucijos. Manau, kad tada man trukdė jaunas amžius, trūko vidinės stiprybės, atrodė, geriau pasitraukti ir ieškoti naujos, prasmingos veiklos. Viskam turi ateiti tinkamas laikas, tada man jis dar nebuvo atėjęs.“ Anot Julijos, iš jos kurso teatre dirba vos vienas žmogus, kiti savo kelią rado kitose srityse.

Šie žmonės, baigę programavimo mokymus, pradės naują gyvenimo etapą.Asmeninio albumo nuotrauka

Tačiau menas iš J. Rimšelės gyvenimo niekur nedingo. Moteris juokėsi, jog dabar jo, ko gero, ne mažiau, nei būtų teatre. Darbas programavimo mokykloje – nuolatinė kūryba, į ją įsitraukę visi darbuotojai. Kūrybiškai pragmatišką požiūrį į savo veiklą įgijo po ne itin sėkmingo internetinės drabužių parduotuvės kūrimo.

„Iš savo klaidų daug ko išmokau, kurdama programavimo mokyklą žinojau tūkstančius dalykų, kurių nereikia daryti. Per nesėkmes supranti, kokiu keliu eiti, jos – geresnė gyvenimo mokykla nei universitetai“, – įsitikinusi programavimo mokyklos įkūrėja.

Tarp dukrelės ir mokyklos

Jeigu kas neaišku, visuomet padės profesionalas.

Šiuo metu Julija augina dešimties mėnesių dukrelę Oliviją. Moteris prisipažino, jog derinti motinystę ir verslą, ko gero, didžiausias gyvenimo iššūkis: negali nei palikti mažylės, nei atsitraukti nuo verslo reikalų. Tad stengiasi viską suderinti: jeigu vyras negali tuo metu prižiūrėti mažosios, nešasi ją į darbą nešyklėje.

„Nežinau, kaip kolegoms atrodau su kūdikiu, tačiau, regis, jie nepyksta“, – šypsojosi jauna mama. Kol Julijos rūpesčio labiausiai reikia dukrelei, mokyklos didžiąją naštą perėmė puikiai darbą išmananti kolegė, vykdomoji direktorė.

Moterys ir merginos programuoja taip pat puikia, kaip ir vaikinai.

Tačiau mokyklos reikalai be jos įkūrėjos dėmesio nelieka. Pasak Julijos, šis gyvenimo etapas jai ir įdomus, ir sudėtingas, net ėmusi kitaip žvelgti į moteris, sėkmingai derinančias motinystę ir karjerą. „Tai yra sunku, ypač neturint patirties. Man tai pirmas toks iššūkis, bet labai stengiuosi ir tikiu, kad viskas pavyks“, – teigė pašnekovė.

Neseniai per ketvirtą kartą vykusius „Business Woman Awards“ apdovanojimus buvo įvertintos idėjų nestokojančios ir inovatyvios moterys, sėkmingai plėtojančios savo verslą. Du apdovanojimus iš trijų pelnė „Vilnius Coding School“ įkūrėja J. Rimšelė.