Jekaterinos Rojakos šuolis karjeroje
Eko­no­mis­tė Je­ka­te­ri­na Ro­ja­ka nuo an­tra­die­nio pra­de­da dirb­ti eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nis­tre. Ji bus at­sa­kin­ga už Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų koor­di­na­vi­mą ir įmo­nių po­li­ti­kos for­ma­vi­mą.

J. Rojaka prie ministerijos prisijungė praėjusių metų spalį. Ekonomistė iš pradžių dirbo ekonomikos ir inovacijų ministro Virginijaus Sinkevičiaus patarėja ir buvo atsakinga už makroekonominę analizę bei ministerijos analitinių išteklių formavimą.

„J. Rojaka savo patirtimi ir žiniomis svariai prisidėjo prie ministerijos reorganizacijos, ypač formuojant analitinius išteklius. Dėl to viceministrui Gediminui Miškiniui tapus Valstybės tarnybos departamento vadovu, jo vieta patikima savo srities profesionalei, kuri bus atsakinga už Europos Sąjungos investicijų koordinavimą ir įmonių politiką“, – pranešime sakė V. Sinkevičius.

Prieš pradėdama darbą ministerijoje, J. Rojaka 15 metų dirbo DNB banke, ėjo vyriausiosios ekonomistės ir Ekonominių tyrimų departamento vadovės pareigas. Ji taip pat yra dirbusi Pasaulio banke, Lietuvos banko ekonomiste, dėstė Vilniaus universitete ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, o šiuo metu dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete.

V. Sinkevičiaus komandoje dirba dar trys viceministrai: Gintaras Vilda, kuris kuruoja inovacijų, pramonės ir prekybos politikos sritis, Marius Skuodis, kuruojantis investicinės aplinkos gerinimo, eksporto skatinimo ir investicijų klausimus,