JAV prekybos tinklo prašo iš prekybos išimti marškinėlius su sovietine simbolika
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se Ro­lan­das Kriš­čiū­nas krei­pė­si į ame­ri­kie­čių pre­ky­bos tink­lo „Wal­mart“ va­do­vy­bę, kad ši at­šauk­tų iš pre­ky­bos dra­bu­žius su so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka.

Feisbuke trečiadienio vakarą paskelbtame ambasadoriaus laiške rašoma, kad sovietams okupavus Lietuvą „šimtai tūkstančių mūsų piliečių buvo nužudyti, ištremti, kankinti, prievartauti, atskirti nuo savo šeimų“.

„Sprendimas rodyti ir reklamuoti simbolius, susijusius su masinėmis nekaltų žmonių žudynėmis, negali ir neturėtų būti vertinamas kaip įprastas verslo sprendimas. Tokių simbolių reklama rezonuoja su dideliu skausmu daugelį šimtmečių“, – laiške teigia ambasadorius.

„Nemanau, kad „Walmart“ vadovybė sąmoningai nusprendė įžeisti milijonus nekaltų aukų ir jų palikuonių arba atsistoti į atsakingųjų už nusikaltimus prieš žmoniją pusę. Tačiau šiuo atveju marškinėliai ir kiti produktai su masinių žudynių simboliais turėtų būti nedelsiant atšaukti (iš prekybos – BNS)“, – rašoma jame.

Lietuva Sovietų Sąjungos buvo okupuota 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais.