JAV milžinė perka kontrolinį „Luminor“ akcijų paketą
Di­džiau­sia pri­va­taus ka­pi­ta­lo fon­dų val­dy­mo bend­ro­vė „The Blacks­to­ne Group“ ir jos va­do­vau­ja­mas kon­sor­ciu­mas per­ka 60 proc. vie­no di­džiau­sių tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­čio ban­ko „Lu­mi­nor“ ak­ci­jų pa­ke­tą ir val­dys ban­ką kar­tu su da­bar­ti­niais ak­ci­nin­kais „Nor­dea Bank“ ir DNB.

Sandorio vertė siekia 1 mlrd. eurų, pranešė „Luminor“.

Po sandorio „Nordea“ ir DNB išlaikys atitinkamai po 20 proc. „Luminor“ akcijų ir toliau dalyvaus banko valdyme, suteikdami ilgalaikį finansavimą, ekspertinę pagalbą, taip pat turės savo atstovus „Luminor“ stebėtojų taryboje. „Blackstone“ taip pat pasiekė išankstinį susitarimą įsigyti likusį 20 proc. akcijų paketą iš „Nordea“ per artimiausius keletą metų.

„Blackstone“ investavimo logika visiškai atitinka „Luminor“ strategiją, tad esame įsitikinę, kad naujo savininko parama padės mums greičiau pasiekti mūsų strateginį tikslą – tapti didžiausia nepriklausoma Baltijos šalių finansine grupe. Tai ypač didelės apimties investicija regione ir apskritai didžiausia privataus kapitalo fondo investicija Baltijos šalyse“, – pranešime spaudai teigė „Luminor group“ direktorių valdybos pirmininkas Nilsas Melngailis.

„Luminor Bank“ tarybos pirmininkas Erkkis Raasuke užtikrino, kad kasdienis klientų aptarnavimas nesikeis.

„Blackstone“ generalinis direktorius Nadimas El Gabbanis teigė, kad tai puiki proga investuoti į puikų verslą veikiantį patrauklioje rinkoje.

„Matome, kad „Luminor“ turi visas galimybes pirmauti rinkoje, kaip nepriklausomas finansinių paslaugų teikėjas“, – pranešime spaudai sakė „Blackstone“ generalinis direktorius.

Sandorį dar turės patvirtinti vietos priežiūros institucijos bei Europos centrinis bankas. Tikimasi, kad tai įvyks 2019 metų pirmojoje pusėje.

Lietuvos bankų asociacijos prezidento Manto Zalatoriaus komentaras dėl „Luminor“ sandorio

Mantas Zalatorius.

Apibendrinant, šį pokytį rinkoje vertiname teigiamai. Tai neabejotinai įdomiausias ir didžiausias sandoris Baltijos šalių finansų rinkose per pastarąjį dešimtmetį. Be to, tai didžiausias sandoris, kai JAV privataus kapitalo investuotojas įsigyja Europos finansų bendrovę.

Akivaizdu, kad užsienio investuotojai ne tik domisi, bet ir itin palankiai vertina Baltijos šalių ekonomikos, finansinių paslaugų bei bankinio sektoriaus perspektyvas.

Privataus kapitalo investuotojų sprendimai visada remiasi kruopščia rinkos ir kapitalo analize, o veikla yra orientuota į grąžą. Tad galima daryti pagrįstą prielaidą, kad šis pokytis rinkoje paskatins konkurenciją finansinių paslaugų rinkoje. O iš konkurencijos visada laimi vartotojai.

Be to, investuotojo tarptautinė patirtis, tikėtina, suteiks bankui dar daugiau potencialo puoselėti teikiamų paslaugų kokybę bei kurti naujas ir, ne mažiau svarbu, stiprinti savo kaip darbdavio patrauklumą.

Vertinant iš vietos rinkos perspektyvos, įvykis apibendrina dviejų bankų, tapusių „Luminor“, susijungimą, nebepalikdamas vietos spekuliacijoms. Šis sandoris tampa naujo etapo atskaitos tašku.

Dabartiniai banko akcininkai – Nordea ir DNB – ir toliau turės po 20 proc. jo akcijų bei prisidės prie tolesnės banko plėtros. Tad artimiausiu metu bus užbaigiamas įpusėjęs bankų sujungimo procesas.

„Luminor“ buvo įkurtas 2017 metais, sujungus „Nordea“ ir DNB bankų veiklą Baltijos šalyse. Bankas užima 23 proc. Baltijos šalių paskolų rinkos, jo turtas viršija 15 mlrd. eurų. „Luminor“ dirba 3 tūkst. darbuotojų, bankas turi 64 klientų konsultavimo centrus trijose šalyse.

„Blackstone“ yra viena iš didžiausių investicijų bendrovių pasaulyje. Įmonės valdomas turtas siekia 439 mlrd. JAV dolerių (378,9 mln. eurų), bendrovė investuoja į privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto, viešosios skolos bei turto ir kitus globalius fondus.