Įžūliausiems mokesčių slėpėjams – VMI staigmenėlė
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) at­sklei­dė, kaip do­ro­ja­si su nuo­žmiau­siais mo­kes­čių slė­pė­jais: jei tiks­lių pa­ja­mų nu­sta­ty­ti ne­įma­no­ma įpras­tais bū­dais, VMI jas įver­ti­na pa­ti, ra­šo 15min.lt.

Pasak portalo, kasmet suskaičiuojama per šimtą tokių asmenų, kuriems tenka išskirtinis dėmesys, tačiau nauda skaičiuojama milijonais eurų.

Vien šiemet jau atlikta 112 tokių patikrinimų ir priskaičiuota mokesčių suma – 5,1 mln. eurų, t.y., po 45,5 tūkst. eurų kiekvienu atveju. Pernai patikrintas 171 asmuo, kurių nesumokėti mokesčiai sudarė 7 mln. eurų.

Išskirtinio VMI dėmesio sulaukę gyventojai, panašu, nelieka itin patenkinti – jie bando VMI sprendimus skųsti, bet skundų vis mažėja. 2015 ir 2016 metais apskųsta atitinkamai 34 ir 43 proc. vertinimų, tačiau jau pernai ši dalis sumažėjo iki 27,5 proc. Šiemet apskundžiamas kol kas kas septintas vertinimas (13,4 proc.).