Išmokos buvusiems „Snoro“ klientams
Vals­ty­bės įmo­nė „In­dė­lių ir in­ves­ti­ci­jų drau­di­mas“ vi­siems ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ ne­iš­leis­tų ob­li­ga­ci­jų ir ne­re­gis­truo­tų ak­ci­jų tu­rė­to­jams iš­mo­kės drau­di­mo iš­mo­kas – ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar tu­rė­to­jai tei­kė ieš­ki­nius teis­mui, ar ne.

„Snoro“ neišleistų obligacijų ir akcijų turėtojai raginami kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų. Iš viso jiems bus išmokėta apie 10 mln. eurų, teigiama „Indėlių ir investicijų draudimo“ pranešime.

Galutinį sprendimą dėl bankrutavusio banko vertybinių popierių statuso priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) – po to, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė prejudicinį sprendimą. LAT nusprendė, kad neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams priklauso draudimo išmokos pagal Indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemas.

„Tai visiškai nauja situacija Lietuvos finansų sistemoje ir teismų praktikoje, ypač turint galvoje, kad minėtų vertybinių popierių turėtojai patys turi teisę pasirinkti taikytiną draudimo sistemą – Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo (...) Labai svarbu, kad šiandien visi taškai sudėti, jokių išlygų nėra, todėl mums belieka įgyvendinti ESTT ir LAT sprendimus visiems vertybinių popierių turėtojams vienodomis sąlygomis“, – pranešime teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

Pasak Investuotojų asociacijos valdybos pirmininko Vytauto Plunksnio, investuotojams palankus sprendimas priimtas tik po to, kai Lietuvos institucijoms pagrūmojo ESTT į kurį kreiptasi po ne vienerius metus trukusio Investuotojų asociacijos suburtos grupės bylinėjimosi.

„Norėčiau padėkoti tiems 250 investuotojų, kurių pastangų dėka buvo suformuota teismų praktika, po kurios draudimo išmokas gaus visi. Kadangi IIDF draudimo išmokas perveda tik praėjus beveik 7 metams nuo „Snoro“ bankroto, šiuo metu buriame grupę, kuri bylinėsis dėl procesinių palūkanų – dėl to žmonės turėtų kreiptis į Investuotojų asociaciją“, – BNS sakė V. Plunksnis.

Draudimo išmokos už „Snoro“ išleistas įsigaliojusias obligacijas nėra mokamos. LAT, atsižvelgdamas į ESTT išaiškinimą, 2015-ųjų lapkritį konstatavo, jog, įsigaliojusios „Snoro“ obligacijos nėra nei indėlių, nei įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas, todėl išmokos už šiuos vertybinius popierius nepriklauso.

„Snoro“ akcininkai sprendimą platinti naują 110 mln. eurų akcijų emisiją priėmė 2010 metų gruodžio 21 dieną. Didžiąją dalį iš naujos akcijų emisijos ketino pirkti buvę „Snoro“ pagrindiniai akcininkai – Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas, o smulkieji investuotojai naujos akcijų emisijos galėjo įsigyti beveik už 7,3 mln. eurų.

Draudimo išmokas gali gauti tik su žlugusiu banku nesusiję investuotojai, todėl finansiniais nusikaltimais kaltinami buvę „Snoro“ vadovai V. Antonovas ir R. Baranauskas į draudimo išmokas pretenduoti negali.

2011 metų lapkričio 16 dieną Lietuvos Vyriausybė nacionalizavo „Snoro“ akcijas, o lapkričio 22 dieną Lietuvos bankas atsisakė išduoti leidimą registruoti „Snoro“ įstatų pakeitimus dėl kapitalo didinimo. Gruodžio 7 dieną „Snorui“ iškelta bankroto byla.

„Lietuvos žinių“ inf., BNS