Iš neperregistruotų ūkių žemės nuosavybės neatims
Šie­met Lie­tu­vos ūki­nin­kai pir­mą kar­tą nuo 2002 me­tų pri­va­lo at­nau­jin­ti sa­vo ūki­nės veik­los re­gis­tra­ci­ją ir tai tu­rės da­ry­ti kas­met. Ti­ki­ma­si, kad pa­ti­ki­ma sta­tis­ti­ka pa­dės de­rė­tis su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl par­amos mū­sų ša­lies že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­min­to­jams.

Nuo kovo, kai pradėjo veikti elektroninis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) tvarkomas ūkininkų ūkių registras, jau buvo atnaujinta 23,4 tūkst. ūkių registracija. Taip pat įregistruoti 1038 nauji ūkininkų ūkiai ir 5406 ūkiai išregistruoti.

Iki šių metų pabaigos atnaujinti registraciją savivaldybėje turės visi ūkiai. Nepersiregistravusiems bus išsiųsti pranešimai su priminimais ir perspėjimais, kad, to nepadarius iki kitų metų pabaigos, ūkis bus išregistruotas.

Registro informacija paseno

„Nuo 2002 metų veikiančiame registre iš viso yra 112 tūkst. ūkininkų ūkių, tačiau 2015 metais atlikus registro auditą buvo padaryta išvada, kad ši informacija neaktuali, todėl nuspręsta sukurti elektroninį registrą, kuris būtų tikslinamas kasmet, – „Lietuvos žinioms“ teigė ŽŪIKVC Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento direktorius Gintaras Šnioka. – Anksčiau ūkininkas, vieną kartą įsiregistravęs, galėjo daugiau nieko dėl to nedaryti ir užmiršti. Dabar įsigaliojo naujos taisyklės: kad kiekvienais metais ūkininkų duomenys būtų aktualūs – juos privalu atnaujinti kasmet.“

Pasak jo, atnaujinti informaciją registre ūkininkas turėdavo tik pasikeitus ūkio veiklos pobūdžiui. Iki šių metų pabaigos atnaujinti registraciją savivaldybėje turės visi ūkiai.

Nepersiregistravusiems bus išsiųsti pranešimai su priminimais ir perspėjimais, kad, to nepadarius iki kitų metų pabaigos, ūkis bus išregistruotas.

Atnaujinta ketvirtadalio ūkių registracija

Gandus, kad nepersiregistravusieji gali netekti žemės, G. Šnioka pakomentavo taip: „Žmonės mato tik „viršūnėles ir šakneles“. Niekas nuosavybės neatims. Tai tik veiklos patvirtinimas, kuris reiškia, kad žmogus, turintis nuosavos arba išsinuomotos žemės, gali verstis žemės ūkio veikla.“

Jo teigimu, ūkių perregistravimas su tiesioginių išmokų mokėjimu nesusijęs, nes išmokos yra skiriamos pagal žemės ūkio valdas.

Elektroninis registras, anot jo, pradėjo veikti šių metų kovą, tad mažiau kaip per tris mėnesius persiregistravę 23,4 tūkst. ūkių esąs neblogas rezultatas. Savivaldybės į naujovę pažvelgė įvairiai. Antai daugiau kaip po tūkstantį ūkininkų ūkių iki birželio pabaigos perregistravo Šilalės ir Šilutės rajonų savivaldybės, o Akmenės rajono – 71. Daugiausia ūkių, 612, išregistruota Šakių rajono savivaldybėje.

„Vasarį gavome raštą, kad reikia išregistruoti ūkius, kurių jau nėra. Turėdami informacijos apie nebeveikiančius ūkius arba ūkininkų mirtį, ūkius išregistravome, nesulaukę pranešimų, kad ūkius perėmė paveldėtojai arba kiti asmenys“, – teigė Šakių rajono skyriaus vadovė. Jos teigimu, dalis buvusių mažųjų ūkių rajone buvo sujungta. Anksčiau Šakių rajono savivaldybėje buvo apie 6 tūkst. ūkių, o dabar persiregistravo tik 469 ir susikūrė 24 nauji.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto nuomone, perregistruoti ūkius ne tik naudinga, bet ir reikia. „Turime žinoti, kas mūsų žemėje dedasi, o tikslios statistikos neturime. Vieni ūkiai jungiasi, kiti išnyksta, kuriasi nauji. Tokioje maišalynėje neįmanoma susigaudyti“, – sakė organizacijos vadovas.

Jo teigimu, tokia padėtis mažina ir derybines galias su Europos Komisija. „Kai ji turi vienus skaičius, o mes kitus, rimto pokalbio dėl paramos negali būti“, – sakė J. Talmantas.