Ir Lietuvoje galima įgyvendinti gerąją socialiai atsakingo verslo praktiką
Aukš­čiau­sius ko­ky­bės stan­dar­tus veik­lo­je tai­kan­ti įmo­nė, ku­riai svar­bus kiek­vie­nas, sa­vo te­ri­to­ri­jo­je įkū­ru­si po­lik­li­ni­ką dar­buo­to­jams ir nuo­lat be­si­rū­pi­nan­ti ša­lia esan­čia bend­ruo­me­ne – skam­ba tar­si kal­bė­tu­me apie JAV Si­li­cio slė­ny­je įsi­kū­ru­sias stam­biau­sias kom­pa­ni­jas. Ta­čiau vi­sa tai – čia pat Lie­tu­vo­je, Jo­na­vo­je, kur vei­kia ak­ci­nė bend­ro­vė „A­che­ma“.

1965 metais įkurta „Achema“ yra didžiausia azoto, trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja Lietuvoje bei Baltijos šalyse.

Darbuotojai, žinodami, kad atliekame individualius bei tikrai nuodugnius sveikatos patikrinimus, ima kitaip žiūrėti į save, – tikrinasi profilaktiškai.

277 hektarų teritorijoje įsikūrusi bendrovė savo infrastruktūra primena mažą miestelį, į kurį veda kelias, neatsitiktinai prasidedantis nuo poliklinikos. Darbuotojų sveikatos patikrai čia skiriamas ypatingas dėmesys. Šeimos daktarė Daina Vidmantė, „Achemos“ poliklinikoje dirbanti jau 11 metų, teigia, kad tai – dalis aukštų įmonės standartų.

Darbuotojų sveikata – prioritetas

„Įmonė siekia, kad kiekvienas čia dirbantis asmuo galėtų maksimaliai gerai atlikti savo darbą, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ar panašių situacijų. Dėl to, mes ne tik atliekame išsamius tyrimus prieš įdarbindami, bet ir prašome pristatyti dokumentus iš buvusių gydymo įstaigų, psichikos sveikatos centrų“, – kalba medikė.

Lietuvoje vis dar stringant elektroninei sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai, čia tokia sistema sklandžiai veikia jau dvejus metus: išrašomi elektroniniai receptai, gydytojai gali stebėti, kaip poliklinikos lankytojai vartoja jiems paskirtus preparatus.

D. Vidmantės teigimu, poliklinikos tiekiamos paslaugos – tik labai mažai matoma dalis to, kaip plačiai „Achema“ žvelgia į socialinę atsakomybę.

„Mūsų tikslas – ugdyti gilesnius žmonių sveikatos įpročius. Juk Lietuvoje neretai įprasta numoti ranka į save, kol nepradeda, kas skaudėti. Mūsų darbuotojai, žinodami, kad atliekame individualius bei tikrai nuodugnius sveikatos patikrinimus, ima kitaip žiūrėti į save, – tikrinasi profilaktiškai, naudoja suteiktą draudimą ne tik skiepams, bet ir įvairioms terapijoms, taip pat lankosi sporto salėse“ – pasakoja gydytoja.

Poliklinikos – be eilių retenybė, bet čia „Achemoje“ – tai realybė. Kodėl darbuotojų sveikata tampa tokiu svarbiu akcentu?

„Sveikata besirūpinantis žmogus palaipsniui išvysto ir tvirtus darbų saugos principus, – atsako D. Vidmantė. – Juk, tarkime, reguliariai pas okulistą besitikrinantis asmuo tikrai nenorės rizikuoti akių būkle darbe neužsidėdamas saugos akinių.“

Gydytoja Daina Vidmantė: "Mūsų tikslas – ugdyti gilesnius žmonių sveikatos įpročius." / Margaritos Vorobjovaitės nuotrauka

Svarbiausia – abipusis ryšys

Pasiteiravus, ar vyresnio amžiaus darbuotojai tikrai nebijo tikrintis sveikatos – juk atsirandančios ligos gali tapti bedarbystės priežastimi – įmonės atstovė Janina Sabaitė Melnikovienė teigia, kad „Achema“ aukštai vertina kiekvieną savo darbuotoją:

„Jei dėl sveikatos sutrikimų darbuotojas nebegali toliau dirbti esamose pareigose, įmonė visada stengiasi pasiūlyti alternatyvią darbo vietą. Yra atvejų, kai negalintis dirbti dėl sveikatos darbuotojas, praėjus laikui ir pagerėjus sveikatai, vėl sugrįžta dirbti į įmonę, nors ir yra dalinai darbingas. Mūsų tikslas – lojali bendruomenė, kuri žinotų ir suprastų, kad yra svarbūs mums tiek, kiek mes jiems. Abipusis ryšys.“

Mūsų tikslas – lojali bendruomenė, kuri žinotų ir suprastų, kad yra svarbūs mums tiek, kiek mes jiems. Abipusis ryšys.

Bendrovės nuostatos tvirtos ne tik požiūryje į darbuotoją. Laboratorinės kontrolės centro, kuris atsakingas ir už aplinkosaugą, viršininkas dr. Marius Brazlauskas, dirbantis bendrovėje jau dešimtį metų, pasakoja: „Mūsų tikslas net ne aukščiausi standartai – mes siekiame juos viršyti. Didžiausias leidžiamos taršos normatyvas yra arti dešimties tūkstančių, o mes išnaudojame tik 2,5 tūkst. Nuo 1990 metų šis skaičius sumažėjo beveik dešimt kartų. Manau, tai šį tą reiškia. Mūsų laboratorijos tikrina aplinką 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Mes bendradarbiaujame ir esame atviri visoms inspekcijoms ir patikrinimams. Mes patys sau gal net keliame griežtesnius reikalavimus ir patikrinimai vykdomi itin griežtai. Čia negali būti kompromisų.“

Svarbi čia ne tik aplinkosauga, bet ir gaminamų produktų kokybė – kiekvienas jų daugelį kartų tikrinamas prieš patenkant į rinką.

Veiklos sritys plečiasi

Nors „Achema“ dažnai tik asocijuojama su trąšų gamyba, tačiau įmonė veikia daug daugiau sričių. Su koncernu susijusios įmonės, kurios įsikūrusios taip pat gamyklos teritorijoje gamina bei tiekia ir kitus produktus. Pavyzdžiui, UAB „Gaschema“ kone visai Lietuvai tiekia angliarūgštę – vaisvandenių gamybos procesui svarbų elementą, o jau netrukus ketina žengti ir į medicinos rinką.

„Lietuvos ligoninės brangiai perka medicininį deguonį iš užsienio tiekėjų. Mūsų tikslas – galėti savo šalies žmonėms parduoti šį produktą pigiau. Mes galime ir dabar siekiame atitikti aukščiausius kokybės standartus medicininės deguonies gamybos srityje čia, Lietuvoje. Ir mes tai padarysime. Tam, kad sumažėtų tokio pacientams svarbaus dalyko kaštai ir visos Lietuvos medicinos sistema gerokai sutaupytų“, – teigia vieną naujausią įrenginių – oro skaidymo bloką – prižiūrintis inžinierius Gintautas Burba.

Svarbi čia ne tik aplinkosauga, bet ir gaminamų produktų kokybė – kiekvienas jų daugelį kartų tikrinamas prieš patenkant į rinką / Margaritos Vorobjovaitės nuotrauka

Vis garsėjant kalboms apie „dviejų Lietuvų“ atskirtį – kuomet atlyginimai ir gerovė auga tik didžiuosiuose miestuose, o periferijos miestų žmonės gyvena visai kitomis sąlygomis ir neretai priversti emigruoti, – socialiai atsakingos bendrovės tampa tikru išsigelbėjimu. J. Sabaitė Melnikovienė paaiškina kodėl:

„Achema“ stengiasi kurti aplinką, kurioje dirbant nekiltų tokių dilemų. Bendrovė darbuotojais rūpinasi kompleksiškai, moka ne tik konkurencingus rinkoje atlyginimus, bet dar ir priedus už gerus darbo rezultatus. Suteikiame papildomą sveikatos draudimą, darbuotojų vaikams kompensuojame dalį vasaros stovyklų kainų ir kt. Jei bent vienas šeimos narys dirba „Achemoje“, tokia šeima Jonavoje laikoma turinti stabilų materialinį pagrindą.“

Dirba šeimomis ir kartomis

Tokie bendrovės veiklos principai veikia – dirbti čia ateinama ne tik šeimomis, bet ir ištisomis kartomis. Marius Brazlauskas – vienas tokių pavyzdžių. Jo tėvas – ilgametis „Achemos“ darbuotojas. Dar studijų metu sūnus ėmė gilintis į bendrovės procesus, o vėliau buvo pakviestas prisijungti prie komandos ir čia dirba iki šiol, tapo Aplinkosaugos ir laboratorinės kontrolės centro viršininku.

Pas mus nėra taip, kad ateina dirbti iškart direktoriumi.

Dar viena priežastis, kodėl jauni, tik mokslus baigę, specialistai renkasi „Achemą“, o ne emigraciją – karjeros galimybės. Įmone įgyvendina gerąją stambiausių užsienio šalių korporacijų praktiką – užsiauginti aukščiausio lygio vadovus. Dabartinis „Achemos“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas pradėjo čia dirbti dar studijuodamas, o vėliau kilo karjeros laiptais.

„Pas mus nėra taip, kad ateina dirbti iškart direktoriumi. Ilgamečiai darbuotojai net juokauja, kad dabartinis generalinis direktorius galėtų nupiešti užsimerkęs visus bendrovėje esančius vamzdžius ir įrenginius. Juokas juokais, tačiau manau, tai teisinga patirtis, kuomet žmogus išsamiai žino, kam, kaip ir kodėl vadovauja“ – pabrėžia J.Sabaitė Melnikovienė.

Sąlygų kvalifikacijos kėlimui „Achemoje“ – apstu. Savo darbuotojams „Achema“ apmoka papildomas studijas aukštosiose mokyklose. Taip siekiama auginti plačios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų nusiteikę dirbti įmonėje ir nuolat tobulėti. Net tokioje didelėje bendrovėje bendras darbuotojų kaitos rodiklis siekia vos 5 procentus.

Kurdama ir išsaugodama darbo vietas bendrovė nuolat mažina nedarbo lygį. Apie 47 proc, AB „Achema“ darbuotojų įmonėje yra išdirbę nuo 5 iki 15 metų. 18 proc. darbuotojų dirba daugiau kaip 15 metų, ir net 16 proc. įmonėje dirba daugiau kaip 30 metų.

Nors „Achemos“ gamyklos vieta ir primena atskirą miestelį, įmonės socialinės bei bendruomeniškumo nuostatos neapsiriboja tik šia teritorija – remiama Jonavos ligoninė, gabūs Jonavos moksleiviai, įvairūs bendruomenės projektai ir kitos socialinės bei visuomeninės iniciatyvos.

Retas šalyje reiškinys, kai didelio verslo pagrindas – bendruomeniškumas bei socialinė atsakomybė, pasiteisina. „Achemos“ ir jos filialų darbuotojai sudaro apie 17 proc. viso Jonavos rajono gyventojų.