Imsis ilgalaikių bedarbių
Il­ga­lai­kių be­dar­bių ne­tru­kus lau­kia ak­ty­vi in­teg­ra­ci­ja į dar­bo rin­ką, ža­da so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras. Pa­sak Li­no Ku­ku­rai­čio, nuo ki­tų me­tų sau­sio sep­ty­nio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se pra­de­da­mi il­ga­lai­kių be­dar­bių įtrau­ki­mo į dar­bo rin­ką ban­do­mie­ji pro­jek­tai, o la­biau­siai pa­si­tei­si­nęs mo­de­lis bus įgy­ven­din­tas vi­so­je Lie­tu­vo­je.

„Paprastai visuomenė, kai kalba apie veltėdžius, tai kalba apie juos (ilgalaikius bedarbius – BNS)“, – ketvirtadienį Seime, pristatydamas naujai sukurtą Užimtumo tarnybą, teigė L. Kukuraitis.

Jo teigimu, bandomieji projektai vyks Alytuje, Druskininkuose, Panevėžyje, Akmenės, Pagėgių, Šilutės ir Utenos rajonuose.

L. Kukuraitis pabrėžė, kad kiekvienas rajonas bandys skirtingus modelius, o vėliau labiausiai pasiteisinęs bus įgyvendintas visoje Lietuvoje. Kiekvienoje savivaldybėje dirbs vadybininkai, spręsiantys tokių žmonių nedarbo problemas, bendrausiantys su darbdaviais.

„Jeigu nesujungsime pastangų visi – darbdaviai, savivaldybės, Užimtumo tarnyba, nevyriausybinės organizacijos, prie tų žmonių neprieisime ir nepadarysime esminio pokyčio, nes jeigu veiksime atskirai, atsiranda visa manipuliacinė erdvė, kaip toks žmogus gali manipuliuoti kiekviena sistema“, – teigė L. Kukuraitis.

Ministro teigimu, žmogus ilgą laiką yra bedarbis ne tik todėl, kad jis neranda darbo ar jam trūksta darbinių įgūdžių, bet turi ir kitų problemų: „Yra ir psichinės negalios, socialinių, skolų, priklausomybių klausimai, kurie turi būti sprendžiami kompleksiškai“.

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis pabrėžė, kad daug žmonių nedirba, nes namuose slaugo artimuosius ar dėl įvairių priežasčių negali nuvykti iki darbo vietos.

Pasak L.Kukuraičio, dabar Lietuvoje yra 38–40 tūkst. ilgalaikių bedarbių.

Šiose savivaldybėse, kur vyks eksperimentas, nedarbo lygis skiriasi: Akmenėje jis siekia 11,9 proc., Alytuje – 9 proc., Druskininkuose – 8,5 proc., Pagėgiuose – 8,7 proc., Panevėžyje – 6,5 proc., Šilutėje – 8,3 proc., Utenoje – 9,4 procento.

Ilgalaikiais laikomi bedarbiai iki 25 metų, kai jų nedarbo trukmė siekia daugiau kaip 6 mėnesius, ir vyresni kaip 25-erių asmenys, kai jie darbo neturi ilgiau negu metus.