Iki kraupios nelaimės Santaros klinikose tereikia kibirkšties?
Lie­tu­va ne­iš­mo­ko gais­ro „Gren­fell To­wer“ Lon­do­ne pa­mo­kos. Pus­me­tį ša­ly­je tru­kęs ty­ri­mas par­odė, kad kas an­tro nau­jo ar­ba at­nau­jin­to pa­sta­to fa­sa­das ga­li bū­ti de­ges­nis, ne­gu nu­ma­ty­ta sta­ty­bos pro­jek­to do­ku­men­ta­ci­jo­je. Tarp at­rink­tų pa­sta­tų, ku­rių fa­sa­dai užk­lo­ti ga­li­mai itin de­gio­mis me­džia­go­mis, pa­te­ko ke­lios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rių lan­ky­to­jų da­lis yra su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia.

Po Aplinkos ministerijos tarpinstitucinės komisijos tyrimo užbaigimo gruodį, ministerija pranešė, kad iš 15 skirtingose savivaldybėse atrinktų įvairios paskirties pastatų šešių jų savininkai atsisakė pateikti fasado medžiagų mėginius, o iš 9 išbandytų 5 buvo padengti galimai ypač degiomis plokštėmis iš aliuminio kompozito. Fasado plokščių degumo savybės buvo nustatytos akredituotoje laboratorijoje – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centre.

„Atrinkti bandiniai iš daugiau kaip pusės tyrime dalyvavusių pastatų buvo gerokai žemesnės degumo klasės nei numatyta projektuose ir reikalauja teisės aktai. Tai aiškus signalas rinkai, statybų proceso dalyviams, kad pastatų gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas negali būti toleruojamas“, – teigia komisijos pirmininkas Dainius Čergelis, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus vedėjas.

Paskatino Londonas

Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento Gaisrų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Vaičiulis „Lietuvos žinioms“ teigė, kad anksčiau, bendradarbiaujant įvairioms institucijoms, būdavo tikrinamas įvairių fasado medžiagų degumas, o atidžiau pažvelgti į aliuminio kompozitą privertė gaisras Londone, kur užsiliepsnojusio pastato fasadui buvo naudojamos būtent aliuminio kompozito plokštės.

Tokios plokštės yra brangesnės už daugumą kitų fasado dangų, todėl Lietuvoje nėra dažnai naudojamos. Jos yra iš abiejų pusių padengtos plona aliuminio plėvele, o jų šerdis susideda iš polietileno ir vairių degumą stabdančių medžiagų.

„Visų šių gaminių kokybė yra patvirtinta europiniu sertifikatu, bet tyrimas parodė, kad anaiptol ne visų jų sudėtis atitinka tai, kas parašyta, arba galbūt kai kurios plokštės atsivežamos ne iš oficialių sandėlių, o plika akimi nustatyti šerdies sudėtį sunku“, – svarstė V. Vaičiulis.

Anot jo, statant pastatą, yra daugybė dalyvių – tai ir projektuotojas, ir rangovas, ir medžiagų tiekėjai, ir statybos techninis prižiūrėtojas. Ne visada pavyksta sužiūrėti, kuri grandis savo darbą atliko nesąžiningai ar netinkamai sutvarkė dokumentus.

V. Vaičiulio teigimu, tarnyba negalėtų pateikti statistikos, kiek kartų per metus Lietuvoje liepsnojo fasadai, nes kai gaisras kyla, dega vairios pastato konstrukcijos.

Taupo arba konkuruoja

Pasak D. Čergelio, šiame tyrime komisija nesiekė nustatyti, kuris iš statybos proceso dalyvių – gamintojas, platintojas, rangovas ar kitas – yra atsakingas už netinkamų medžiagų naudojimą fasadams dengti. Tačiau atliktus išsamesnį tyrimą, atsakingiesiems asmenims grėstų ne tik civilinė, bet galimai ir baudžiamoji atsakomybė, jei iškiltų dokumentų klastojimo tikimybė.

„Jei atlikus statinio dalinę ekspertizę paaiškės rangovų ar kitų statybos dalyvių kaltė, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija kreipsis į rangovų atestavimą atliekančią instituciją dėl išduotų kvalifikacijos atestatų panaikinimo“, – teigė inspekcijos vadovė Eglė Kuklierienė.

Liepsnojęs „Grenfell Tower“ pastatas buvo priežastis akyliau pažvelgti į fasadui naudojamo aliuminio kompozito plokščių parinkimą ir jų atitikimą aprašams.wikipedia.org nuotrauka

Aplinkos ministerijos ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad „Doing Busines 2019“ reitinge pagal statybos įgyvendinimo greitį Lietuva yra antra Europoje ir septinta pasaulyje, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad medžiagų gamintojai, platintojai, rangovai ar kiti statybos proceso dalyviai gali nepaisyti galiojančių teisės aktų keliamų reikalavimų ar vykdyti statybą ne pagal projektą.

„Komisijos organizuotų tyrimų rezultatai rodo, kad statant pastatus naudotos medžiagos galimai neatitinka projektinių sprendinių ir deklaruotos degumo klasės, ir kelia didžiulį susirūpinimą. Konkurencija ar taupymas pastatų saugumo sąskaita negali būti toleruotinas“, – pažymėjo Ž. Vaičiūnas.

Padidinta rizika

Keliuose tyrimo metu vertintuose pastatuose, kurių fasadai užkloti galimai itin degiomis medžiagomis, kilusio gaisro pasekmės galėtų būti itin skaudžios. Antai tarp tyrimo atrinktų pastatų pateko kelios gydymo įstaigos, kurių lankytojų dalis yra su judėjimo negalia (Vilniaus Santaros klinikų ligoninė ir poliklinika, Elektrėnų savivaldybės Abromiškių reabilitacinė ligoninė).

Tik Panevėžio ligoninės fasadui naudotos medžiagos atitiko reikalaujamą degumo klasę. Kilus nelaimei, apsunkintas galėtų būti ir Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželio lankytojų evakavimas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas teigia, kad padengus pastatą ypač degiomis fasado plokštėmis, šios gali užsiliepsnoti tiek nuo buitinio gaisro, tiek nuo greta esančios ugnies.

Tyrimas parodė, kad kas antro naujo arba atnaujinto pastato fasadas gali būti degesnis, negu numatyta statybos projekto dokumentacijoje.

Nenorinčius privers

Pasak D. Čergelio, į nesutikusius nemokamame tyrime dalyvauti pastatų savininkus komisija kreipėsi keletą kartų. Jei į paskutinį kvietimą nebus atsiliepta, prie šių pastatų bus grįžta, kai bus pakeisti atitinkami teisės aktai.

Aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė teigė, jog komisija pasiūlė papildyti teisės aktus taip, kad egzistuotų galimybė patikrinti medžiagų atitikimą reikalavimams net ir savininkui prieštaraujant – tai nustatyta įstatymų projektuose, kuriuos šiuo metu rengia Aplinkos ministerijos specialistai.

Ministro įsakymu užtikrintas komisijos tęstinumas, suteikiant naujus įgaliojimus, išplečiant tyrimo imtį ir neapsiribojant konkretaus medžiagiškumo (aliuminio kompozito) plokštėmis, į tyrimą įtraukiant kitus statybos produktus.

„Gruodį atliktą tyrimą laikysime baigtu tuomet, kai atseksime kaltuosius, nes giname sąžiningus ūkio subjektus ir norime, kad tikrieji kaltininkai prisiimtų atsakomybę“, – teigė laikinasis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento direktorius Arvydas Naina.

Savininkai, nesutikę nemokamai tikrinti pastatų fasadų degumo

Pastatas; adresasSavininkas
„Premium“ verslo centras; Sporto g. 18, VilniusUAN „Sporto 18“
Verslo centras „City“; Žalgirio g. 90, VilniusAB „NT plėtros fondas“
UAB „Norfos mažmena“ prekybos centras; Savanori pr. 176, VilniusUAB „Rivona“
Daug įmonių; Savanorių g. 176C, VilniusUAB „Rivona“
Daug įmonių; Savanorių g. 176D, VilniusUAB „Rivona“
Daugiabutis namas; Sukilėlių pr. 87, KaunasDaugiabučio namo savininkų bendrija

Altinis: Aplinkos ministerija