Ieškoma turizmo rinkodaros vadovo
Ūkio mi­nis­te­ri­ja ieš­ko vie­to­je Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to ku­ria­mos nau­jos agen­tū­ros „Ke­liauk Lie­tu­vo­je“, ku­ri nuo ki­tų me­tų bus at­sa­kin­ga už vi­są tu­riz­mo rin­ko­da­rą, va­do­vo.

„Atskyrus dvi Valstybinio turizmo departamento iki šiol atliktas funkcijas – rinkos priežiūros ir rinkodaros – bei pastarąją patikėjus kuriamai naujai agentūrai „Keliauk Lietuvoje“, jos vadovas galės koncentruotis tik į šalies turizmo įvaizdžio formavimą“, – pranešime spaudai sakė ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Pasak jo, į „Keliauk Lietuvoje“ vadovo poziciją ieškomas patyręs rinkodaros profesionalas, kuris sukurtų efektyvią sistemą, leidžiančią planuoti ir vykdyti rinkodaros veiksmus bei įvertinti jų naudą valstybės biudžetui.

Pretendentų paraiškų laukiama iki spalio 31 dienos. Jie privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, patirties rinkodaros srityje, ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį ir trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų kalbą ir kitą užsienio kalbą.

Siekdama atskirti turizmo rinkodaros ir veiklos priežiūros funkcijas, Vyriausybė nusprendė nuo 2019 metų sausio 1 dienos nutraukti Valstybinio turizmo departamento veiklą, o turizmo rinkodaros funkcijas perduoti naujai viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“, kuri bus pavaldi Ūkio ministerijai. Turizmo paslaugų tiekėjus nuo naujų metų prižiūrės Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Ūkio ministerija naujo Turizmo departamento vadovo pernai ieškojo tris kartus, atsistatydinus jo vadovei Jurgitai Kazlauskienei – ji pasitraukė paaiškėjus, kad Lietuvą užsieniečiams pristatančios bendrovės tam naudoja ne autorines ir su Lietuva nesusijusias nuotraukas.

Lietuvoje pernai apsilankė ir bent vieną naktį praleido 1,58 mln. turistų iš užsienio – 4,3 proc. daugiau nei 2016 metais. Daugiausia turistų į Lietuvą atvyko iš Baltarusijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos. Vietinių turistų skaičius augo 7,9 proc. iki 1,66 mln.